V torek, 14. marca, je v organizaciji Gasilske zveze Slovenije v Zagorju ob Savi potekal svečani podpis pogodb za izgradnjo regijskih gasilskih vadbenih poligonov za zasavsko in dolenjsko regijo.

Zagorski župan Matjaž Švagan je v nagovoru izrazil veliko spoštovanje gasilcem za vse delo, ki ga opravljajo. Pojasnil je, da je bil temeljni kamen za regijski poligon v Zagorju postavljen ob občinskem prazniku že pred dobrima dvema letoma, vendar se je začetek del zaradi spremenjenih okoliščin – Covid-19 in vojna v Ukrajini ter z njo povezana rast vseh cen – vse bolj odmikal. Zato se je v imenu vseh treh zasavskih županov zahvalil državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo Rudiju Medvedu, da je uspel iz državnega proračuna zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo poligonov.

Župan Žužemberka Jože Papež je poudaril, da je podpis pogodbe za gradnjo regijskega poligona za dolenjsko gasilsko regijo in Občino Žužemberk velik praznik, saj se je ta izjemno pomemben projekt vrsto let izmikal uresničitvi. Izrazil je upanje, da bo poligon po izgradnji dejansko zaživel in bo čim bolj izkoriščen.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik pa je poudaril pomen dobre usposobljenosti operativnih gasilcev za vse izzive sodobnega časa in prav regijski gasilski poligoni bodo dodatno prispevali k temu. Omenil je, da so poligoni namenjeni tudi drugim službam v sistemu zaščite in reševanja ter so s tem prostor, kjer lahko različne službe izpopolnijo medsebojno sodelovanje, ki je še kako pomembno za uspešno izvajanje intervencij.

Na poligonih se izvaja praktično usposabljanje gasilcev na tečajih za operativnega gasilca, tečajih za višjega gasilca ter pripravljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika. Prav tako se poligon uporablja za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja enot, oddelkov in skupin. Poligon izpolnjuje pogoje za opravljanje vaj, predlaganih v učnih načrtih Gasilske zveze Slovenije, ki vsebujejo vaje s cevmi, vaje z lestvami, vaje v vrvni tehniki, vaje tehničnega reševanja in reševanja iz višin in globin, vaje z izolirnimi dihalnimi aparati in vaje v gibanju v notranjosti objektov ter gašenje objektov.

Gasilska zveza Slovenije si je pred leti zastavila cilj, da se zgradijo regijski poligoni v vseh 17 gasilskih regijah. Doslej so zaživeli štirje (Ormož, Radlje ob Dravi, Grosuplje in Jesenice). Tem se bosta pridružila poligona v Zagorju in Žužemberku, v kratkem pa je predviden tudi začetek gradnje regijskega poligona za Posavje v Krškem.

Savus

Foto: Marko Pograjc