V Zagorju se nadaljujejo dela pri gradnji kolesarske steze.

V Podkraju so delavci podjetja AGM Nemec zgradili oporne zidove s kamnitimi zložbami, da bodo lahko razširili vozišče in zgradili kolesarsko stezo. Zemeljska dela se nadaljujejo na 950-metrskem odseku čez Repnik. Trenutno traso kolesarske steze pripravljajo z nasipi in urejanjem propustov in drenaž ter širokimi izkopi.

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije kot podizvajalec pri projektu začenja z deli na odseku kolesarske steze v naselju Medijske toplice na Izlakah, opravljena pa je tudi zakoličba trase od družbe Eti do Orehovice.

Savus

Foto: Arhiv Občine Zagorje