Dijaki programov gastronomske in hotelske storitve in gastronomija zaradi covid ukrepov dve leti niso opravljali praktičnega dela zaključnega izpita in poklicne mature z gosti. Komaj so čakali priložnost, da se stvari vrnejo vsaj v približno normalo. Le-to so dočakali v aprilu. Objavljamo prispevek profesorice na šoli Maruše Kolar.

Letos so v dobrem tednu v šoli dijaki 5. letnikov pri poklicni maturi gostili svetovalne delavke iz zasavskih šol, dijaki 3. letnikov pa na zaključnem izpitu svoje starše in upokojene sodelavce šole.

V obeh primerih smo združili prijetno s koristnim. Svetovalne delavke so pobliže spoznale izobraževalne programe, ki jih izvajamo v šoli. Obenem pa so okušale jedi s pridihom Španije, natančneje otoka Tenerif, kjer so dijaki opravljali 3-tedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu v okviru projekta Erasmus+. Tako so spoznali številne otoške jedi, ki so jih pripravili za goste. Na zaključnem izpitu so starši v živo spoznali, kaj vse so se njihovi otroci naučili v treh letih izobraževanja. Upokojeni sodelavci so obujali spomine ter okušali jedi iz ajde. Zaposleni v šoli pa smo z zadovoljstvom ugotavljali, da je negovanje medgeneracijskih vezi zelo pomembo.

Oba dogodka sta odlično uspela, mentorji, gostje in dijaki so bili s prikazanim delom zelo zadovoljni. S tem tudi v praksi dokazujemo, da smo šola, ki izobražuje iz življenja za življenje.

Maruša Kolar

Foto: arhiv SŠ Zagorje