Tudi zasavske glasbene šole smo povprašali kaj je pri njih novega in katere aktivnosti načrtujejo v novem šolskem letu. Danes objavljamo novosti na Glasbeni šoli Zagorje ob Savi. Na vprašanja nam je prijazno odgovorila ravnateljica Metka Podpečan. Jutri bomo objavili odgovore iz Glasbene šole Zagorje ob Savi.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost? Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

V Glasbeni šoli Zagorje ob Savi med poletnimi počitnicami večjih vzdrževalnih del nismo opravljali, saj od septembra 2021 delujemo v novih prostorih na Kolodvorski cesti 2. Moderna glasbena šola z vrhunsko urejeno akustiko, s čudovito koncertno dvorano in z izjemnimi pogoji za delo nudi najboljše danosti, da lahko naši učenci v polnosti razvijajo svoje glasbene in plesne talente. Vsem zaposlenim pa prinaša še večji ustvarjalni zagon.

Na šolsko leto 2023/24 smo se dobro pripravili, saj smo pravočasno sestavili vse urnike skupinskega pouka in jih uskladili z urniki vseh treh osnovnih šol, iz katerih prihajajo naši učenci. Seveda pa smo dobro poskrbeli tudi za ustrezen inštrumentarij in ostale pripomočke za pouk, da bo novo šolsko leto za naše učence čim bolj prijetno in začetek čim manj stresen. Učencem, ki prihajajo k pouku iz bolj oddaljenih krajevnih skupnosti in zaselkov v naši občini pa smo omogočili tudi nabavo mesečnih vozovnic za avtobusne prevoze, s katerimi bodo prihajali v glasbeno šolo.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo in koliko se jih je na novo odločilo za obisk glasbene šole?

V šolskem letu 2023/24 je v GŠ Zagorje ob Savi vpisan 201 učenec individualnega in 184 učencev skupinskega pouka. Skupaj 385 učencev oz. 13,90 oddelka. Od tega je na novo vpisanih 42 učencev individualnega pouka, 13 učencev predšolske glasbene vzgoje, 31 učencev glasbene pripravnice in 21 učencev predšolske plesne vzgoje.

Koliko in katere inštrumente poučujete na vaši glasbeni šoli? Imate tudi kakšne dodatne programe (balet, različni orkestri)?

Na šoli je pouk organiziran v devetih oddelkih inštrumentalnega, pevskega in plesnega programa: klavirski oddelek (klavir), godalni oddelek (violina, viola, violončelo), pihalni oddelek (flavta, klarinet, saksofon, kljunasta flavta), trobilni oddelek (trobenta, rog, pozavna, tuba), oddelek za tolkala, oddelek za brenkala, oddelek za harmoniko (harmonika, diatonična harmonika), oddelek za petje, in plesni oddelek (predšolska plesna vzgoja, plesna pripravnica, balet).

Poleg tega imamo na šoli tudi sedem redno delujočih orkestrov (godalni orkester, mali godalni orkester, mladinski pihalni orkester, orkester harmonik, orkester kitar, orkester flavt  in orkester klarinetov) in dva pevska zbora (OPZ CiciDO in MPZ Medeja).

Ali so programi zapolnjeni, ali je še možen vpis, in za katere inštrumente?

V tem šolskem letu so vsa razpisana prosta mesta zapolnjena. Celo še več, zaradi izjemnega interesa za vpis, smo v mesecu septembru na željo staršev oblikovali še eno skupino predšolske plesne vzgoje, v katero smo dodatno vpisali še deset učenk.

 

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)? Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov, se udeležili tekmovanj, revij?

V aktualnem šolskem letu od približno 170 načrtovanih prireditev izpostavljamo predvsem 40. obletnico delovanja našega godalnega orkestra, dva božično novoletna koncerta, Pomladanski koncert, dve ponovitvi in štiri dodatne matineje za OŠ in vrtce, baletne predstave, Cici koncert najmlajših učencev, Koncert udeležencev vseh tekmovanj, udeležbo na 12. državnih in mednarodnih tekmovanjih, sodelovanje na vsaj treh revijah, itd … Redno pa sodelujemo tudi na prireditvah društev, organizacij, podjetji, šol in lokalne skupnosti.

Bomo pa zasavske glasbene šole tudi letošnje šolsko leto, natančno marca naslednje leto, organizatorke 53. TEMSIG-a (tekmovanja mladih glasbenikov RS). Vsaka šola bo tekmovanje v različnih disciplinah gostila med dva do štirimi dnevi.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Glede na izjemne pogoje za delo, katere nam omogoča lokalna skupnost, ne pogrešamo ničesar. Se pa zelo veselimo uvedbe jazz programov tudi v nižjih glasbenih šolah, za kar so sistemski pogoji na nivoju države že zagotovljeni, saj naj bi te programe pričeli izvajati predvidoma že v naslednjem šolskem letu.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na šoli je redno zaposlenih 23 delavcev, od tega 17 učiteljev, ravnateljica, 2 računovodsko-administrativni delavki, hišnik vzdrževalec in 2 čistilki.

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Kadrovsko smo zelo dobro zastopani, saj na naši šoli pomanjkanja pedagoškega kadra ne občutimo. Na objavljene razpise se redno prijavljajo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zato je pedagoški kader pri nas zelo strokoven, delaven, kreativen, prizadeven in inovativen. Tega sem zelo vesela in na vsakega od njih tudi zelo ponosna. Enako velja tudi za celoten tehnični kader. Vse to, skupaj s prizadevnimi učenci in njihovimi starši, ki so zelo pomemben del našega pedagoškega procesa, dosegamo zavidljive uspehe na tekmovanjih in navdušujemo občinstvo v prepolnih koncertnih dvoranah. In v tem je prav gotovo tudi razlog, da nimamo težav s pomanjkanjem vpisa. Celo več, v naše programe se vsako leto vpisuje več otrok in mladostnikov.

Za vse to smo iskreno hvaležni in tudi v bodoče se bomo trudili, da bodo naši učenci z veseljem prihajali k pouku glasbe in plesa, v zadovoljstvo staršev, publike, ki obiskuje naše prireditve in v ponos lokalne skupnosti, ki je tovrstno izobraževanje prepoznalo kot enega pomembnejših vidikov čustveno-socialnega razvoja otrok in mladine.

BS

Foto: GŠ Zagorje ob Savi


 

Prejšnji članekPomagali so Meliti in družini
Naslednji članekNevarna snov