Območje ob Gimnazijski cesti je trenutno prometno neurejeno, saj zaradi pomanjkanja parkirnih površin za okoliške stanovalce avtomobili zasedajo hodnik za pešce in ostale površine, ki niso namenjene parkiranju.

Na Občini Trbovlje so pričeli za zagotovitev več javnih parkirišč načrtovati ureditev tega območja.

Gimnazijska cesta se nahaja v centru Trbovelj, ob glavni prometni povezavi. Z ureditvijo območja bodo lahko zagotovili dodatna parkirna mesta. Obenem pa bodo med obstoječim asfaltnim igriščem in parkirišči na novo uredili zeleno površino, da bo prostor bolj prijazen do štirinožnih prijateljev. Hodnik za pešce bodo zamaknili proti novo urejeni zelenici na zahodu, višinsko razliko pa premostili s podpornim zidom. Hodnik za pešce se bo nadaljeval do športnega igrišča, na novo bodo urejeni tudi dostopi do zelenice.

»Z veseljem predstavljamo vizualizacije ureditve območja ob Gimnazijski cesti, ki bo bistveno izboljšala funkcionalnost in urejenost javnih parkirnih in zelenih površin in bo po trenutnih načrtih urejena takoj, bo bodo za to zagotovljena sredstva. Ocenjujemo, da bo to v naslednjem letu, oziroma leta 2024.

Savus

Foto: Občina Trbovlje