V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Gimnazija Litija. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica Gimnazije Litija Vida Poglajen.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

V času zadnjih šolskih počitnic na Gimnaziji Litija nismo opravljali večjih vzdrževalnih del, pač pa je šlo bolj ali manj za običajna redna vzdrževalna dela. Dijakom pa so se na šoli dejansko polepšali odmori in počitek na šolski galeriji, saj smo tja postavili kar nekaj zelo, zelo udobnega pohištva …

Koliko dijakov v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo in v koliko oddelkih se šolajo?

V letošnjem šolskem letu našo šolo obiskuje 191 dijakov v osmih oddelkih. V prvih letnikih je 62 dijakov.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Priprave na novo šolsko leto so potekale pravzaprav že od zgodnje pomladi (informativni dnevi, načrtovanje kadrovskih potreb,  preverjanje obstoječih zmogljivosti šole in drugo). Pouk je 1. septembra stekel na način, ki nam je bil znan od časov pred korono; to pomeni istočasen prihod vseh dijakov, sprejem pred šolo s himno, razredne ure in minimalno število ur pouka po urniku. Še posebno smo bili veseli 1. letnika in  jim posvetili več časa kot ostalim. Glasbena pedagoga in dijaki 2. letnika so jim pripravili pravi popočitniški sprejem z glasbenim nastopom. Že prvi teden smo izkoristili lepe sončne dni za športni dan 1. letnika kot spoznavni dan med dijaki ter dijaki in profesorji, višji letniki pa so v teh dnevih že na dvodnevni ekskurziji v tujini.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Da, seveda. Načrtujemo prireditve in tabore, ki jih že dve leti nismo mogli. Tako bo že naslednji teden organizirali dijaški koncert z glasbenimi skupinami. Zadnji četrtek v novembru načrtujemo sicer že v preteklosti tradicionalni koncert pevskega zbora, pa tudi naših prehojenih 25 let ne bomo skrivali, čeprav jih imamo namen proslaviti predvsem z aktivnim nadaljevanjem dela tudi na področju dejavnosti, ki bodo potekale ob kvalitetnem izvajanju pouka. Spomladi načrtujemo pevsko gimnazijado, dan pi, maturantski ples, ulično četvorko in še kaj.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Seveda imamo željo tudi po ureditvi določenih prostorov, vendar smo zaenkrat veseli predvsem ureditve galerije za dijake, ostalo bo še malo počakalo. Posodobitev gimnazijskega programa pa je v skladu z načrti resornega ministrstva načrtovana tudi v smislu prenove posameznih učnih načrtov.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem letu zaključujemo kar tri projekte, v katere smo že bili vključeni in hkrati nadaljujemo delo v  mednarodnem Erasmus+ GEASA projekt (Global Education Across Subject Areas), v katerega je Gimnazija Litija vključena od 1. 1. 2022 dalje kot eden izmed partnerjev projekta. Namen projekta je združiti določene vsebine (globalizacija, migracije, religija, kultura) in jih povezovati med seboj z vključevanjem različnih debatnih tehnik in metodologij.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Vseh zaposlenih je 33, od tega 21 učiteljev, 2 strokovni delavki, ravnateljica in 9 zaposlenih kot tehnično administrativno osebje.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Da, pred leti smo imeli nekaj presežnih delavcev, saj je število dijakov upadalo tudi pri nas skladno z upadom številčnosti posameznih generacij. Nekaj let je bilo tudi manj interesa za vpis v gimnazijske programe. Vendar zadnji dve leti vpisujemo zopet številčno večje generacije, pa tudi spoznanje, da je splošni gimnazijski program dobra osnova za različne študije, je ponovno veliko bolj prisotno v razmišljanju in načrtovanju kariere posameznika.

Savus

Foto: Gimnazija Litija