četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Evropska kartica ugodnosti za invalide imetnikom omogoča finančne ugodnosti v vseh državah Evropske unije in s tem večjo dostopnost do storitev in blaga. Invalidi lahko tako pri ponudnikih, ki sodelujejo v projektu, uveljavljajo številne in raznovrstne ugodnosti, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Med pomembnejšimi cilji projekta je večja ozaveščenost invalidov o kartici, ki jo je doslej pridobilo le dobrih 15 tisoč upravičencev od 170 tisoč invalidov, kolikor jih živi v Sloveniji.

Kartica je namenjena vsem skupinam invalidov, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju ter dolgotrajno bolnim osebam. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), skrbnik projekta, si prizadeva v tem letu število imetnikov in ponudnikov še povečati.

Invalidi lahko s kartico, brezplačno ali s popustom pri nakupu vstopnice, obiščejo številne muzeje, gledališča in druge kulturne ustanove, po ugodnih cenah nakupujejo v knjigarnah, uveljavijo popust za prenočišča v hotelih, pri športnih aktivnostih in podobno. Med drugim so otroci s posebnimi potrebami ter dijaki, študenti, upokojenci in brezposelni s statusom invalida s kartico upravičeni do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Upravičeni lahko kartico brezplačno pridobijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, pri čemer lahko ugodnosti uveljavljajo že pri več kot 240 domačih ponudnikih, med katerimi so muzeji, knjižnice, knjigarne, gledališča, vadbeni centri, termalna zdravilišča in drugi.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) si želijo, da bi se projektu pridružilo čim več družbeno odgovornih ponudnikov storitev, ki se zavedajo invalidske problematike in ki jim zanjo ni vseeno. Od projekta in kartice pa veliko pričakujejo tudi njeni imetniki, ki si želijo čim širše ponudbe na najrazličnejših področjih.

Ker je projekt med invalidi premalo prepoznaven, informacija, da kartico lahko pridobijo brezplačno in na enostaven način, mnogo invalidov še ni dosegla. Prav tako številni imetniki ne vedo, kako lahko uporabljajo kartico in kako priti do ponudnikov.

Savus

Foto: Gurvan Séïté_ © UIRS


Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor