Višje cene komunalnih storitev v Občini Zagorje, ki so jih občani zaznali na položnicah za januar, tičijo v pričetku obratovanja čistilne naprave. Položnice so bile za 3,94 evra višje v postavki izvedene investicije »Izgradnja kanalizacije Zagorje Kisovec« in za 4,44 evra višje v postavki »Izgradnja CČN Zagorje«. Prav tako se je povišala cena za odvajanje odpadne in padavinske vode za slabega 0,2 evra na kubični meter porabljene pitne vode in za čiščenje odpadne in padavinske vode  za 0,47 evra na kubični meter porabljene pitne vode.
Tisti, ki živijo v naseljih, kjer so objekti priključeni v sistem javne kanalizacije, ta pa še ni priključen na novo čistilno napravo, so oproščeni plačila storitev čiščenja odpadne in padavinske vode in omrežnine zanjo, plačati pa morajo okoljsko dajatev za vodo v višini 0,53 evra na kubični meter porabljene pitne vode, odčitane po števcu. Povprečna mesečna poraba pitne vode v enostanovanjski hiši znaša po besedah vodje zagorskega oddelka za gospodarske javne službe Iva Vrtačnika od 15 do 20 kubičnih metrov, v večstanovanjski pa okrog 10.

Trenutno občina s komunalo usklajuje spisek objektov, kjer javna kanalizacija še ni priključena na CČN Zagorje in bodo stranke do izvedbe oproščene plačila opravljanja storitev čiščenje odpadne in padavinske vode in omrežnine za to storitev. Gre za okrog 40 gospodinjstev s področja Podvin in dela Dolenje vasi.

Za napačno izstavljene položnice za januar bo Komunala Zagorje odjemalcem izdala dobropis.

ZT