• Tina Kepa, hčeri Kim in Sia Brečko, rojeni 10. 03. 2020
 • Monika Zemunović, hči Nika Klara Kink, rojena 6. 03. 2020
 • Petra Kos Fakin, sin Kevin Kos Fakin, rojen 6. 03. 2020
 • Anja Šemrl, sin Alek Hiršenfelder, rojen 7. 03. 2020
 • Anja Štrumelj, sin Jan Hribar, rojen 11. 03. 2020
 • Tatjana Lukman, hči Ema Lukman, rojena 11. 03. 2020
 • Darja Pikelj, sin Oskar Janežič, rojen 12. 03. 2020
 • Vesna Živkovič, hči Zoja Skale, rojena 12. 03. 2020
 • Veronika Lamovšek, hči Arija Lamovšek, rojena 13. 03. 2020
 • Anja Povše, sin Vid Povše, rojen 16. 03. 2020
 • Karin Žertek, sin Vitan Žertek, rojen 17. 03. 2020
 • Ajda Slapničar Vodopija, hči Ema Vodopija, rojena 18. 03. 2020
 • Klavdija Vudrag Knez, sin Noel Vudrag Knez, rojen 18. 03. 2020
 • Špela Klembas, hči Zala Kmetič, rojena 18. 03. 2020
 • Anja Tovornik, sin Kevin Pušnik, rojen 19. 03. 2020
 • Nataša Trpinc, sin Patrik Felicijan, rojen 20. 03. 2020
 • Urška Kralj, hči Ana Kralj, rojena 20. 03. 2020
 • Saša Medved, sin Žan Erjavec, rojen 23. 03. 2020
 • Tjaša Klančišar, sin Jakob Logar, rojen 23. 03. 2020
 • Vesna Klopčič, sin Gal Bezgovšek, rojen 26. 03. 2020
 • Anita Basić, hči Mia Basić, rojena 29. 03. 2020
 • Martina Stražar, sin Lovro Stražar, rojen 31. 03. 2020