Občina Zagorje ob Savi sodeluje v projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Zbrani so okvirni terenski podatki o fizični dostopnosti občinske infrastrukture v urbanih delih občine, prikazani so v pregledovalniku dostopnosti prostora.

Zbrane podatke želijo predstaviti zainteresirani javnosti, saj želijo zbrati dodatne predloge in mnenja za dopolnitev obstoječih podatkov v pregledovalniku dostopnosti. Projekt bo s tem pridobil na kvaliteti in uporabnosti.

Predlogi bodo izboljšali nabor obstoječih podatkov in ga dopolnili, zato  vabijo, da predloge prispevate z izpolnitvijo spletne ankete.

Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 63 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.) oz. za ranljive skupine (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, starejše osebe, mlade družine, šolajoči se otroci), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih.

Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi je eden izmed ključnih projektov v podporo mobilnosti oziroma dostopnosti invalidom in tudi ostalim ranljivim skupinam. Poteka že sedmo leto zapored, izvaja ga Geodetski inštitut Slovenije (GI), financiralo ga je Ministrstvo RS za infrastrukturo, kot partner projekta za spletno dostopnost pa sodeluje Beletrina. Trenutno je vključenih 63 občin (število se nenehno povečuje), v katerih so že zajeti podatki o dostopnosti in prevoznosti cest in pločnikov. V bazi podatkov, katero upravlja GI, je trenutno skoraj 4.000 različnih fizičnih ovir, 2.500 parkirnih mest za invalide ter blizu 50.000 poti in prehodov za pešce.

Savus

Foto: arhiv Savus