Na spletni strani AMZS je zapisano, da je »skrb za otroke v cestnem prometu, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, tudi ena od prioritet varnosti cest na svetovnem, evropskem in slovenskem ozemlju.«

Enakim ciljem sledi Avto moto društvo Izlake in zato vsako leto pred začetkom šole medse povabimo maskoti Anjo in Marka, sodelujemo kot prostovoljci ob prvih šolskih dneh in skrbimo za varne poti šolarjev. Hkrati na prometnejše ceste postavimo silhuete šolarjev Anje in Marka, ki voznike opozarjata na prisotnost otrok in šolarjev na cesti.

Maskoti AMZS na Izlakah in v Kisovcu

Danes, v ponedeljek, 29. septembra, od 12.30 do 13.00 ure bosta maskoti AMZS Anja in Marko na Izlakah (med semaforiziranim prehodom za pešce ob pošti in križiščem pri trgovini Tuš). Iz Izlak se bosta maskoti odpravili v Kisovec, kjer skupaj z AMZS prvič izvajamo preventivno akcijo Še 365 dni. Od 13.30 do 14.00 ure bosta maskoti v Kisovcu ob prehodu za pešce in avtobusnem postajališču.

Silhueti Marko in Anja na Mlinšah in Izlakah

Istega dne bomo na Mlinšah in Izlakah postavili silhueti šolarjev Anje in Marka, ki bosta opozarjala voznike na prisotnost šolarjev v prometu. Maskoti sta bili lansko leto v naselju Orehovica, letos pa smo ju zaradi obsežnejših gradbišč prestavili na Izlake. Drug komplet silhuet bo postavljen na Mlinšah, saj se je zaradi gradnje kolesarske steze na Izlakah, promet čez naselje Mlinše povečal.

Prostovoljci ob prvih šolskih dneh

V prvih šolskih dneh bodo člani AMD Izlake in prostovoljci skrbeli za varno pot šolarjev v Polšini, Orehovici, na Izlakah (market Tuš, prehod pri pošti, križišče pri ETI) in na Mlinšah. Vse naše aktivnosti izvajamo skupaj ali v sodelovanju z občinskim Svetom za preventivo in varnost v prometu Občine Zagorje.

Bogo Steklasa

Foto: arhiv AMD Izlake