Glasbena šola Hrastnik je 12. maja v Delavskem domu Hrastnik pripravila koncert ob 70. obletnici delovanja. Na koncertu so se predstavili najboljši solisti, inštrumentalisti, udeleženci mednarodnih in državnih tekmovanj ter komorne skupine.

Nastopile so komorne skupine harmonik pod vodstvom Roka Sitarja, kitaristi, ki jih učita Sonja Kodrič in Stojan Kuhar, Orffova skupina s solistko Laro Laznik, učenke baleta in sodobnega plesa, godalni orkester pod vodstvom Đurđice Babin. Program je povezovala učiteljica petja Anja Žabkar.

Skupinska igra v orkestru, komornih skupinah ali ansamblih je v letih glasbenega šolanja prisotna ves čas, predvsem v višjih razredih, ko je obvezen predmet. S tem se izpolnjuje eden od primarnih ciljev glasbenega izobraževanja: doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih. Nedvomno je ena najbolj priljubljenih oblik, ki zelo motivira učence, da izboljšujejo igranje, včasih tudi pomaga prebroditi krizo. Muziciranje v skupini vzbuja nepozabne občutke, obenem pomeni poseben, privlačen način medsebojnega druženja.

Glasbena šola Hrastnik je ob obletnici prejela številne čestitke za uspešno uresničevanje ciljev in naloge vzgoje in izobraževanja v javni glasbeni šoli, med prednostnimi so odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti. Najboljšim učencem že od leta 1985 podeljuje priznanje Zlati ključ, to je zlat obesek violinskega ključa, simbola glasbe.

Izdana je bila tudi publikacija o življenju in delu v tem in prejšnjem šolskem letu. Ogledate so jo lahko tudi na šolski spletni strani www.gs-hrastnik.si.

Za naslednje šolsko leto 2023/24 vabi in vpisuje nove učence v programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica, k plesu, inštrumentom in petju.

Polona Kovač

Foto: GŠ Hrastnik