Steklarna Hrastnik bo sodelovala v mednarodnem projektu H2GLASS, v okviru katerega želijo ustvariti tehnologijo, ki jo v steklarstvu potrebujejo za realizacijo 100 % izgorevanja vodika v proizvodnih obratih. Gre za največji evropski projekt na področju vodika v steklarski industriji in je subvencioniran s pomočjo evropskih sredstev preko projekta International Horizon.

Projekt vključuje 23 partnerjev, v njem pa sodelujejo različni steklarski sektorji, tako proizvajalci embalažnega in ravnega stekla kot proizvajalci steklenih vlaken. Koordinator projekta je norveško podjetje Sintef Energy, aktivnosti pa se bodo izvajale štiri leta, pričel se je januarja letos v Sloveniji.

“Energijska učinkovitost steklarskih peči, ki so največji vir emisij toplogrednih plinov v steklarstvu, je že pred desetletjem dosegla plato termodinamske učinkovitosti, zato za uspešno dekarbonizacijo potrebujejo popolno spremembo tehnologije taljenja stekla,” pravi direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas. Po uspešni pilotni uporabi vodika v Steklarni Hrastnik v okviru mednarodnega projekta H2GLASS že preiskušajo nadaljnje možnosti uporabe vodika na industrijskih pečeh za taljenje stekla. Do leta 2024  želijo demonstrirati uporabo 100 % vodika v dveh poslovnih enotah Steklarne Hrastnik. Tako bodo  uporabo vodika združili tudi z uporabo električno podprtega taljenja stekla in popolnoma znižali emisije toplogrednih plinov iz zgorevanja goriva brez bistvenih vplivov na fleksibilnost proizvodnje ter življenjsko dobo steklarske peči. V kolikor bo industrijska demonstracija uspešna, bo kombinacija teh tehnologij ključna za razogljičenje proizvodnje stekla.

Inovativnost, še posebej na področju trajnostnega razvoja, dviguje prepoznavnost Steklarne Hrastnik pri obstoječih in potencialnih kupcih, lastnikih blagovnih znamk in med potencialnimi bodočimi zaposlenimi.

Savus

Foto: Steklarna Hrastnik