Z razpisom želijo, kot je zapisano v dokumentaciji na spletni strani Sklada, spodbujati podjetniško aktivnost, konkurenčnost, tržno naravnanost in tehnološki razvoj podjetij na problemskih območjih Republike Slovenije z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. Od skupnih nekaj manj kot 10 milijonov območju Hrastnika, Trbovelj in Radeč pripada 1.461.280 evrov. S pridobljenimi sredstvi bodo podjetja lahko vzpostavila novo poslovno enoto, razširila zmogljivosti obstoječe poslovne enote, razširila proizvodnjo oz. storitve na tiste, ki jih prej na upravičenem območju niso izvajali ali bistveno spremenila proizvodni. oz. storitveni postopek v obstoječi poslovni enoti.

Rok za prijavo na razpis je 25. januar.

Savus