V Združenju Manager so pripravili pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb in pripombe v javni razpravi o noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pobudo so načelno podprli tudi v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v večini poslanskih skupin v Državnem zboru RS in drugi deležniki. Zeleno luč za to potezo je prvič v zgodovini dal tudi upravni odbor Združenja Manager.

Združenje Manager je za večjo enakopravnost spolov v gospodarstvu predlagalo naslednje: Da mora biti v organ nadzora, ki ima tri člane, imenovanih najmanj 33 odstotkov članov manj zastopanega spola. V organ nadzora, ki ima štiri ali več članov, mora biti imenovanih najmanj 40 odstotkov članov manj zastopanega spola. Da mora biti v poslovodnem organu in med izvršnimi direktorji imenovanih najmanj ena tretjina članov manj zastopanega spola. Da mora biti, če ima družba enočlanski poslovodni organ, v organ nadzora in poslovodenja skupaj imenovana najmanj ena tretjina članov manj zastopanega spola glede na skupno število članov vseh organov nadzora in poslovodenja. Da morajo družbe zavezanke sprejeti politiko raznolikosti, skladno s temi ukrepi.

Nov zakon bi veljal za podjetja, uvrščena na borzi, za finančne ustanove, ki imajo več kot 250 zaposlenih in več kot 40 milijonov evrov letnega prometa in za podjetja v državni lasti, kjer ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv ter ki imajo več kot 250 zaposlenih in več kot 40 milijonov evrov letnega prometa.

Združenje Manager predlaga, da se uravnoteženost spolov na vodstvenih mestih v gospodarskih družbah zagotovi v prehodnem obdobju petih let od uveljavitve novele ZGD-1, ukrepi pa bi veljali še 10 let po preteku prehodnega obdobja, skupaj torej 15 let.

Ambasadorji te pobude so članice in člani Združenja Manager Melanie Seier Larsen, Aleksander Zalaznik, Danica Purg in Andrej Božič. Božič, nekdanji generalni direktor Steklarne Hrastnik, zdaj pa direktor družbe BB Investicije in član Upravnega odbora združenja, je o pobudi povedal: »Pobuda o spolni uravnoteženosti na vodstvenih položajih v gospodarstvu ni pomembna le zato, ker si ženske zaslužijo in morajo biti enakopravno obravnavane, ampak tudi zato, ker bomo s tem dosegli boljše rezultate v podjetjih, ustanovah, politiki in pripomogli k temu, da bomo kot človeštvo kos izzivom, ki so pred nami.«

Savus

Foto: arhiv ZM