V občini Trbovlje bo 4. junija 2022 potekala akcija mobilnega zbiranja starih aparatov na podeželju ter nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev, v primestnih krajevnih skupnostih pa se bodo hkrati zbirali tudi stari aparati oz. odpadna električna in elektronska oprema.

Mobilno zbiranje starih aparatov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na podeželju bo potekalo po naslednjem urniku:

Dobovec, gasilski dom, 8.00 – 9.00

Klek, gasilski dom, 10.00 – 11.00

Čeče, gasilski dom , 11.30 – 12.30

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v mestu pa bo potekala po naslednjem urniku:

Opekarna 27 a, dvorišče toplarne Polaj, 13.00 – 14.00

Ulica Sallaumines, na parkirišču za trgovino Mercator, 14.00 – 15.00

Savinjska cesta, Komunala Trbovlje, pri vhodu na dvorišče (s strani avtobusnega podjetja), 15.00 – 16.00

Kaj spada med stare aparate?

Veliki gospodinjski aparati (pralni in pomivalni stroji, štedilniki), termoakumulacijske peči, hladilno zamrzovalni aparati, mali gospodinjski aparati (mešalniki, feni, telefonski aparati, vrtalni stroji ipd.), televizorji in računalniki, baterije in akumulatorji ter sijalke. Odpadne aparate je potrebno zbirati ločeno, ker vsebujejo nevarne sestavine, zlasti težke kovine. Oddate lahko tako nedelujoče kot tudi delujoče stare aparate. Slednjih bomo še posebno veseli. V okviru projekta e-krožno jih bo prevzela družba ZEOS, ki bo preverila njihovo delovanje in jih namenila ponovni uporabi.

Kaj spada med nevarne odpadke iz gospodinjstev?

Odpadna jedilna in motorna olja, ostanki barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticidi, druge nevarne kemikalije, neuporabni termometri, neuporabna kozmetika in čistila ter embalaža pod pritiskom (spreji).  Nevarne odpadke iz gospodinjstev bo na vseh lokacijah možno oddati v zbiralnik družbe Saubermacher & Komunala, d.o.o..

Kam z odpadki, če se zbiralne akcije ne morete udeležiti?

Tako odpadne in delujoče aparate kot tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev brezplačno sprejemamo v Zbirnem centru Neža med obratovalnim časom:

–         ponedeljek, torek, četrtek, petek: od 7. do 15. ure

–         sreda: od 7. do 18. ure

–         sobota: od 9. do 13. ure

–         prazniki, nedelje: zaprto

Manjše neuporabne aparate lahko oddate tudi v namenskih uličnih zbiralnikih v mestu, odvoz večjih pa naročite v okviru odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

PR objava