AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo sedmi povzetek iz njihovega poročila.

V letu 2022 je bilo med zasavskimi družbami kar 85,3 % mikro družb in 12,2 % majhnih družb. Srednjih družb je bilo 18, velikih pa le 8. Največ družb je imelo sedež v občini Trbovlje, te so ustvarile tudi največ neto čistega dobička v Zasavju. Družbe v občini Zagorje ob Savi so imele največ zaposlenih (35,7 %), ustvarile so največ vseh prihodkov (31,9 %) in tudi največ prihodkov od prodaje na tujem trgu (41,8 %). Neto čisti dobiček se je povečal v treh zasavskih občinah, v občini Litija pa zmanjšal, družbe iz občin Hrastnik in Trbovlje so ustvarile največ neto čistega dobička na zaposlenega.

Največji vpliv na dobre rezultate poslovanja je imelo 8 velikih družb, ki so ustvarile več kot tretjino prihodkov (34,6 %) ter polovico neto čistega dobička regije (52,5 %). Majhne družbe so poslovale bolje kot srednje družbe, ustvarile so 20,3 % neto čistega dobička regije ter imele največ zaposlenih v regiji, 29,6 %. Mikro družbe so ustvarile več kot polovico čiste izgube in le desetino čistega dobička regije, zato so k neto čistemu dobičku regije prispevale le 8,3 %.

Savus

Foto: arhiv Savus