AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo šesti povzetek iz njihovega poročila.

V Zasavju je po podatkih AJPES v letu 2022 poslovalo 1.064 gospodarskih družb, kar predstavlja 1,5 % vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Zasavske gospodarske družbe so ustvarile 1.334 milijonov prihodkov, kar predstavlja 0,9 % prihodkov vseh slovenskih gospodarskih družb. Glede na leto 2021 so se ti prihodki povečali za 17 %, medtem ko so se prihodki na tujem trgu povečali za 21 %. Odhodki pa so se povečali za 15 % in predstavljajo 0,9 % odhodkov vseh slovenskih gospodarskih družb.

Zasavske gospodarske družbe so ustvarile 89 milijonov neto čistega dobička, kar je 41 % več kot v letu 2021 in predstavlja 1,5 odstotka neto čistega dobička vseh slovenskih gospodarskih družb.

Savus

Foto: arhiv Savus