AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo peti povzetek iz njihovega poročila.

V Zasavju je po podatkih AJPES v letu 2022 poslovalo le 6 zadrug. Te so ustvarile 27.7 milijona evrov prihodkov in 485 tisoč neto čistega dobička. Prihodki so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 20 %, dobiček pa za 272 %.

Vse zadruge so imele 115 zaposlenih. V litijski občini delujejo tri zadruge, ki so imele 91 zaposlenih, v ostalih treh občinah pa deluje po ena zadruga.

Savus

Foto: arhiv Savus