Na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna ter sklepa sveta Vrtca Zagorje ob Savi starše otrok, ki so do konca koledarskega leta 2019 dopolnili najmanj pet let in niso vključeni v druge programe vrtca, vabimo k vpisu otrok v krajši program.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 20. januarja, do petka, 24. januarja 2020, med 8. in 10. uro v prostorih uprave Vrtca Zagorje ob Savi.

Strokovna podlaga za izvajanje krajšega programa je Kurikulum za vrtce. Program obsega 240 ur. Vodil ga bo vzgojitelj predšolskih otrok. Vključenost otrok v program je za starše brezplačna.

Oddelek krajšega programa bo začel delovati, če bo vanj vpisanih najmanj osem otrok oziroma v skladu z določili 5. člena navedenega pravilnika.

Oddelek bo predvidoma deloval od marca 2020 dalje, v Enoti Smrkci, od ponedeljka do četrtka, med 14.30 in 18. uro.

Darja Rakovič, ravnateljica

PR objava