četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Vode ni veliko

Vode je v zajetjih, iz katerih črpajo vodovodni sistemi v Zasavju, vse manj. V Hrastniku je stanje najbolj kritično. Kljub vsemu zasavske komunale še vedno nemoteno oskrbujejo zasavska gospodinjstva in podjetja s pitno vodo. Vendar svetujejo, da z vodo vsi ravnamo racionalno.

»Obveščamo uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatnost zajetij tako, da le s težavo zagotavljamo normalno vodooskrbo. Zaradi navedenega prosimo prebivalce na celotnem območju občine Hrastnik, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo nenamensko rabo,« so obvestili porabnike pitne vode s KSP Hrastnik konec julija.

Kljub sušnem obdobju oskrba s pitno vodo na območju Trbovelj trenutno ostaja nemotena. Ne glede na to pa komunalci občane prosijo za racionalno rabo pitne vode. V Trbovljah vodo zagotavljajo iz več kot 20-tih zajetij in vrtin. »Vendar kljub temu naprošamo uporabnike, da vodo racionalno uporabljajo in je ne trošijo za aktivnosti, ki niso nujne, kot so npr.: uporaba proti prašenju, čiščenje tlakovcev, pranje avtomobilov. Razpoložljiva količina pitne vode se namreč lahko hitro zmanjša v primeru, če izdatnejših padavin ne bi bilo še nekaj tednov. Zato uporabnike pozivamo k varčni in odgovorni rabi pitne vode,« so zapisali na svoji spletni strani na Komunali Trbovlje.

Tudi v Zagorju zaenkrat zagotavljajo nemoteno oskrbo s pitno vodo. V Zagorju teče voda v vodovodni sistem iz sedmih večjih zajetij. Komunala izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo za nekaj več kot 10.500 občanov preko vodovodnih sistemov Strahovlje Šemnik, Kotredež Lošč, Rove, Peške Kandrše, Potoška vas.  Izlake in Prvine. Seveda tudi v občini Zagorje velja racionalna raba pitne vode.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor