četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Vlada sklenila obisk

V dvorani Gasilskega doma v Zagorju je ob 19. uri predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar z nekaterimi ministri in državnimi sekretarji sklenil obisk v Zasavju. Pred tem je na mestni ploščadi v družbi zagorskega župana Matjaža Švagana pozdravil Zagorjane in se srečal z Miklavžem. »Upam, da bo to kaj pomagalo,« je dejal, »pri naših namenih. Vlada je v Zasavju namreč danes z enim samim namenom: da pomagamo. Da tisto, kar delate sami, spodbujamo, da vam pri tem pomagamo in da slišimo tudi vaše pobude.« Po vseh sestankih in obiskih, ki jih je opravil čez dan, je zaznal več optimizma, znižalo se je število brezposelnih, kar je posledica izstopa iz gospodarske krize, ki se odraža v vseh delih Slovenije.

Svoje vtise obiska v Zasavju je strnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Po ogledu tovarn TKI in Steklarna Hrastnik je povedal: »Dolžni smo urediti obrtno cono v Hrastniku, da ohranimo proizvodnjo v teh podjetjih, da ločimo industrijski del od stanovanjskega in družbam omogočimo tudi širitev.« Če se bodo zasavske občine zedinile, naj bi prejele denar za svoje projekte na drugem pozivu, ki je odprt do 15. februarja prihodnje leto in je v njem na voljo malo manj kot 20 milijonov evrov. Poudaril je, da je pri vseh investicijah prednost Slovenije izobražena delovna sila. Ob tem je izpostavil odlično startup področje, z njim se je seznanil v Katapultu, zelo pa je bil zadovoljen tudi z energijo in vizijo Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, ki jo je obiskal dopoldne.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila posveta o koriščenju finančnih sredstev pri zamenjavi kurilnih naprav v Trbovljah. V Hrastniku je obiskala Steklarno in Ceroz, ki se lahko pohvali s 100-odstotno izkoriščenostjo sortirnice odpadkov, se pa sooča s težavami, ki tarejo tudi druge centre za ravnanje z odpadki.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek si je po dopoldanski otvoritvi prenovljenih prostorov OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah ogledal še nekatere druge infrastrukturne projekte v Zasavju, med njimi tudi rekonstrukcijo ceste ob Kotredeščici v Zagorju. Poudaril je pomen izgradnje hidroelektrarne na osrednjem delu Save za regijo in obljubil, da si bo vlada prizadevala za pohitritev vseh postopkov za pričetek del. Izpostavil je tudi cestno povezavo Zidani Most – Hrastnik, ki je zelo zahteven projekt, vreden 100 milijonov evrov. V prihodnjem letu naj bi izvedli projektiranje in izdelavo potrebne dokumentacije.

Dr. Ana Medved, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je podala poročilo z obiska v Splošni bolnišnici Trbovlje, kjer so po njenih besedah uspešni pri krajšanju čakalnih vrst in se lahko v prvih šestih mesecih pohvalijo s 60-odstotno realizacijo. Kot je rekla, je vlada predstavnikom bolnišnice razložila rešitev pridobivanja lastnih specializantov, kar jim bo omogočeno z novim zakonom in javno mrežo, ki bo izdelana v začetku naslednjega leta.

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, se je v Zasavju srečal z načelniki upravnih enot, župani in nevladnimi organizacijami. Povedal je, da bo nevladnim organizacijam omogočeno sofinanciranje in predfinanciranje projektov prek razpisov, na kar je v razpravi opozorila predstavnica regionalnega centra NVO, vendar bodo morale nevladne organizacije jasno dokazovati, kaj je učinek njihovega dela na okolje.

Na predstavnike vlade se je v razpravi obrnil tudi direktor Delavskega doma Trbovlje Zoran Poznič. Povedal je, da je DDT soustanovitelj Mreže centrov raziskovalnih umetnosti McRU, s pomočjo katere širijo zavest o humanizaciji tehnologije in novomedijski kulturi za 21. stoletje na področje celotne države. Centri raziskovalne umetnosti so skupni petletni projekt Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstva RS za kulturo za črpanje evropskih sredstev v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. »Projekt, vreden 9,5 mio evrov, stoji že več kot dve leti na ničelni točki, čeprav je med prioritetami Nacionalnega programa za kulturo in je skladen s prednostnimi področji Slovenske strategije pametne specializacije,« je poudaril Poznič. »Načrti so sprejeti na ministrstvih, v vladi in v Državnem zboru ter potrjeni v Bruslju, torej dogovorjeni z Evropsko unijo in finance so na razpolago. Zanima nas, če bo omenjen razpis objavljen še letos in če ne, kje se zatika?« je bil konkreten Poznič.

»Na ta razpis smo bili opozorjeni,« mu je odgovoril državni sekretar Vlade RS Tadej Slapnik, ki je tudi moderiral zaključno srečanje v Zagorju, »imeli smo zagotovilo, da bo do našega obiska v Zasavju objavljen, vendar to žal ni uspelo. Želim, da to, kar počnete, uspešno delate tudi naprej.«

Obljube, ki jih je vladna delegacija dala ob obisku Zasavju, je sklenil dr. Cerar z besedami: »Danes sem dobil občutek, da so naši mladi polni idej, elana, ki smo jim ga dolžni dopustiti, jim omogočiti, da bodo to, kar počnejo, peljali naprej. Pravijo, da na mladih svet stoji. Ampak danes smo mi njihova bodočnost, tisti, ki jim odpiramo ali zapiramo vrata. Ni me strah, da ne bi znali naprej tudi sami, ampak naša naloga je, da jim dajemo dober zgled.«

Vlada Republike Slovenije bo jutri nadaljevala svoj obisk v Posavju.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor