Na trboveljskem sodišču sodnik vpraša Fato iz zagorske kolonije: »Kaj imate pod očesom?«

Fata mirno odgovori: »Gospod sudnik, Mujo me je žvajznu s paradajzom.«

Sodnik je začuden: »Kakšen paradajz je pa bil to?«

Fata nadaljuje: » Flaširan, gospod sudnik. Flaširan.«