Od šale do ideje. Od ideje do načrta. Od načrta do izvedbe … Tako to poteka v zbornici na podružnični šoli Alojza Hohkrauta, kjer se vedno zakuhajo najboljši projekti.

V letošnjem šolskem letu so na OŠ Alojza Hohkrauta učilnice preselili v bližnji gozd in na travnik. Čisto zares! Ugotovili so, da narava nima sten in nam pred (nad) nosom ponuja neskončno učilnico z vsemi potrebnimi viri in opremo. Le videti jo moramo. Vključili so se v projekt Mreže gozdnih šol Slovenije in vsaj enkrat mesečno pouk izvajamo zunaj.

Na terenu spoznavamo učne vsebine, ki bi jih tudi sicer v razredu. V tem jesenskem času so gozd s pridom izkoristili za naravne oblike gibanja, nabiranje jesenskih plodov, ustvarjanje z naravnimi materiali, orientacijo s kompasom, branje, štetje, petje pod krošnjami dreves, …

Neizmerno se veselijo poučevanja, ki jim bo prineslo nove priložnosti in pozitivno učno klimo. »In sedaj blazno resno: Z aktivnimi metodami pouka po principih gozdne pedagogike želimo v učencih prebuditi radovednost, vedoželjnost, samozaupanje in ustvarjalnost. Zagotovo boste v naši gozdni učilnici večkrat (za)slišali otroški smeh: tisti pravi, ki se rodi globoko v trebuhu, zažubori po grlu navzgor in poleti v svet svoboden kot ptica,« so zapisali učitelji PŠ Alojza Hohkrauta.

Savus

Foto: arhiv Savus