Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je sprejela sklep, s katerim se bo najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti občine Trbovlje, zaradi izrednih razmer odpisala najemnina za mesec marec in april za obdobje od 16. marca do 30. aprila. Gre za podjetnike, ki imajo za opravljanje svojih storitev v najemu poslovne prostore Občine Trbovlje, vendar so zaradi epidemije bili primorani prenehati opravljati svoje storitve, saj imajo pri svojem delu neposreden stik s strankami.

Ker so se ukrepi za preprečitev širjenja virusa začeli v sredini marca in bodo trajali tudi v aprilu, bomo najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v obdobju od 16. marca do 30. aprila v celoti odpisali najemnino. »Še enkrat poudarjamo, da je ukrep namenjen samo tistim najemnikom, ki imajo stik s strankami oz. za katere velja zgoraj omenjeni odlok,« poudarjajo na Občini Trbovlje.

Občina lahko kot lastnik poslovnih prostorov vpliva in prilagodi višino najemnine. »Namen ukrepa je, da prispevamo k temu, da bi naše najemnike trenutne razmere finančno čim manj prizadele in da bi po koncu epidemije čim lažje nadaljevali z opravljanjem svoje dejavnosti. Če jim bomo s tem ukrepom situacijo vsaj malce olajšali, je naš cilj dosežen. Prav tako Občina Trbovlje in Območna obrtno – podjetniška zbornica Trbovlje prijazno apelirata na vse ostale najemodajalce poslovnih prostorov v Trbovljah, da v kolikor imajo to možnost, razmislijo o podobnih ukrepih in svojim najemnikom odpišejo oziroma znižajo najemnino za čas, ko svojih dejavnosti zaradi epidemije ne morejo opravljati,« poudarjajo v sporočilu z Občine Trbovlje.

Poleg vseh ostalih ukrepov so v Trbovljah že minuli teden pričeli z razkuževanjem skupnih prostorov večstanovanjskih stavb. Do sedaj je Štab CZ Občine Trbovlje vsem upravljalcem večstanovanjskih stavb razkužila dostavil že dvakrat v tednu dni, z njimi pa se v skupnih prostorih razkužujejo kljuke, dvigala, stopnišča in ostala oprema, ki je izpostavljena stikom številnih stanovalcev.

Savus

Foto: arhiv Savus