V letošnjem letu so po januarskem skalnem podoru v KS Podkraj za investicije v ceste iz proračuna občine Hrastnik zagotovili 151.800 evrov.

Odločitev o tem, katero cesto urediti, je Občina Hrastnik sprejela skupaj s svetom Krajevne skupnosti Podkraj. Odločili so se, da se s sredstvi iz proračuna občine delno uredi cesto Podkraj – Radeče (88.781 evrov), del obvozne ceste na odseku Zob – cesta k Ferku (45.110 evrov), preostanek sredstev v višini okrog 15.000 evro pa bodo namenili za asfaltiranje krajšega dela cestnega odseka Vene – Kladje, kjer trenutno poteka obvoz.

Predvidena je tudi sanacija skalnega podora nad cesto Podkraj – Radeče, kjer čakajo na sklep Ministrstva za okolje in prostor, s katerim bodo za izvedbo sanacije pridobili državna sredstva v višini 80.000 evrov. Po ureditvi dokumentacije bodo pričeli z deli tudi na tem odseku ter kasneje cesto odprli za promet.

Na obvozni cesti na odseku Zob – cesta k Ferku so z deli že pričeli, rekonstrukcija ceste bo trajala do 4. novembra. Prav tako so se izvajalci že lotili tudi delne ureditve ceste Podkraj – Radeče, dela bodo trajala do 20. novembra.

S temi projekti bodo delno uredili obvozno cesto, ki je trenutno edina povezava za nekatere občane Podkraja, ter odprli za promet cesto Podkraj – Radeče.

V krajevni skupnosti Podkraj so na odsekih od Obrča do Zoba 1, od Obrča do Zoba 2 ter na lokaciji lokalne ceste Podkraj pod Koznikom v letošnjem letu namestili skupno tudi 118 metrov nove odbojne ograje in izvedli 28 metrov poravnave stebrov (z navezavami, popravili in vsemi zaključnicami skupno 156 metrov odbojne ograje). Za ta dela so odšteli skoraj 4 tisoč evrov.

Hkrati so na obvozni cesti preko pogodbenega vzdrževalca cest redno opravljali tudi vzdrževalna dela, ki so vključevala čiščenje kanalet, nanos in valjanje peska na makadamskem odseku Vene – Kladje in delne sanacije po neurjih v poletnem času.

»Tudi v prihodnjih letih bomo znaten del proračunskih sredstev namenili ureditvi cestnih povezav v Podkraju, saj želimo v skladu s potrebami krajanov asfaltirati tudi preostanek makadamskega cestnega odseka Vene – Kladje, ki ga v tem trenutku vsakodnevno uporabljajo prebivalci zgornjega Podkraja,« so sporočili iz Občine Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus