V petek, 30. junija, se je z obiskom Steklarne Hrastnik pričel tradicionalni 11. projekt Tabor Mojca. Prišlo je 24 osnovnošolcev iz širšega območja Zasavja od Litije do Radeč in učenci iz Brčkega, Doboja (Bosna in Hercegovina) in Zrenjanina (Srbija). Pridružila sta se še dva učenca iz Ukrajine, ki obiskujeta OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah.

Mladim udeležencem projekta, ki so stari od 12 do 15 let, želimo predstaviti proizvodna podjetja, da dobijo občutek, kako se ustvarjajo izdelki in kaj pomeni gospodarstvo, ki ustvarja pogoje za razvoj družin, mest in držav. Vsako leto izmenično obiščemo ETI in Steklarno Hrastnik.

Ogled proizvodnje preseneti učence in spremljevalce. Po ogledu razmišljanja lahko povežemo v eno: »Če nas ne bi peljali v to veliko tovarno, si nikoli ne bi mogli predstavljati, koliko dela je potrebnega, da nastane izdelek, ki ga lahko jutri kupimo. Za nas je to nekaj, kar še ne razumemo, a daje nam spodbudo, da se moramo še veliko učiti.«

Iz Hrastnika so se udeleženci odpeljali na Skakalni center Kisovec. Tu so prejeli darila s simboličnimi majicami projekta in žepnino 20 evrov. Po večerji tujci s spremljevalci odidejo na spanje v MCT Trbovlje. V soboto zjutraj smo odšli na enodnevni obisk Nordijskega centra Planica. Zvečer jih je čakala večerja v Gostilni Pr’Čop.

Nedelja je poseben dan, Tujce smo letos odpeljali na Kal. Ob dveh popoldan je avtobus odpeljal 24 novih prijateljev v Tabor Mojca v Dolenjske Toplice. Tu jih je čakalo šest dni aktivnega druženja v taboru, ki deluje že 31 let. Letos je Rotary prijateljica iz Rotary kluba Logatec za udeležence pripravila učno delavnico Hitro branje.

Rotary klub Zagorje Kum je skupaj s prijateljskimi Rotary klubi do sedaj v 10 letih zagotovil okoli 223 otrokom udeležbo na mednarodnem projektu, ki povezuje mlade in jih za vse življenje poveže. Zavedamo se, da je danes veliko njih že doštudiralo, so delavci, mame, očetje, predvsem pa odrasli, ki jim je mladostna izkušnja dala neko posebno kocko v mozaiku življenja. Zaključna prireditev in solze slovesa so nagrada za naše delo. Vse to nam omogočajo naši prijatelji in podporniki, podjetja, družbe in občine.

Rotary klub Zagorje Kum deluje od leta 2008. Že v začetku smo se odločili, da pomagamo mladim. Naše prve akcije so bile namenjene OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju ob Savi. V nadaljevanju smo vzpostavili dobro sodelovanje z vsemi 15 osnovnimi šolami iz širšega Zasavja od Litije do Radeč.

Dobro sodelovanje smo nadgradili s projektom Vodni agenti širše regije Zasavja od Litije do Radeč. Projekt je startal v oktobru leta 2022 in vanj je vključenih 24 šol, 65 razredov, 58 učiteljev/ic in 507 učencev/k. Projekt je del gibanja, ki ga koordinira Rotary klub Zagorje Kum Od Triglava do Ohrida očistimo zemljo plastike in odpadkov, ki se je povezal v mednarodni projekt EndPlasticSoup. S tem projektom smo se ob humanitarnosti vključili v aktivnosti na področju varovanja okolja in ekologije.

Janez Lipec

Foto: Rotary klub Zagorje Kum