sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Omejevanje invazivnih vrst

Občina Zagorje sporoča: »Na mnogih območjih naše občine opažamo vse več tujerodnih vrst, ki počasi izpodrinjajo domorodne vrste in tako rušijo ravnovesje v naravi ter spreminjajo videz domače krajine.«

Tujerodne vrste so vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. Mnoge izmed njih so bile sprva nasajene kot okrasne rastline, a so kasneje pobegnile z vrtov in se razširile v naravi.«

Najbolj učinkovita metoda omejevanja invazivnih vrst je preventiva, ki je pogosto zelo preprosta; npr. preverite rastline v svojem vrtu in morebitne invazivke zamenjajte z domačimi vrstami, plevel odlagajte na kompost in ne v naravo, nikoli ne spuščajte v naravo kupljenih živali.

Preden na vrtu posadite novo okrasno rastlino, se pozanimajte, ali ni morda invazivna, posebej previdni bodite z okrasnimi rastlinami, ki jih prodajajo kot nezahtevne in hitrorastoče.  Tudi to sta namreč lastnosti invazivnih rastlin. Če na vrtu že imate tujerodno vrsto in je nikakor ne želite zamenjati, poskrbite, da se ne bo razširila na sosednje vrtove in v naravo.

Okrasnih rastlin ne sadite zunaj vrtov (npr. v gozdove, na cestne robove). Opazujte okolico vašega vrta in na novo nasuta zemljišča. Se morda nekatere rastline izredno hitro širijo po teh površinah? Če so invazivke, jih čim prej izpulite in o ubežnicah poučite tudi svoje sosede.

Na spletnem portalu Invazivke (https://www.invazivke.si/)  najdete opise in fotografije pri nas zabeleženih invazivnih vrst, poleg tega pa portal omogoča tudi prijavo novih najdb.

Savus

Foto: Občina Zagorje


 

Previous article
Next article

Isti avtor