Svet krajevne skupnosti Podkraj je po sanaciji skalnega podora in ureditvi ceste Podkraj – Radeče sprejel sklep, da glavnino svojih investicijskih sredstev v mandatu nameni posodobitvam posameznih odsekov iz makadama v asfalt. V lanskem letu so pripravili projektno dokumentacijo za del odseka na cesti Strušce – Kladje – Ruda v dolžini 300 metrov. Pred dnevi je gradbeni izvajalec začel z deli. Ureditev cestnega odseka bo zaključena v avgustu.

Savus

Foto: Občina Hrastnik