Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva, natančneje proizvodni dejavnosti.

Že dober mesec poteka rušenje objektov nasproti kemične in steklarne v Hrastniku. Večina tistih objektov, ki so bolj odmaknjeni od ceste, je že porušenih, zadnje na seznamu za rušitev pa so nepremičnine ob cesti – te naj bi, po oceni izvajalca, porušili najkasneje v prvi polovici naslednjega meseca. Objekti so izpraznjeni, stavbno pohištvo po večini odstranjeno.

Z« rušenjem se steklarska kolonija za vedno poslavlja in utira pot sodobnim dejavnostim, s katerimi se bosta širili obstoječi proizvodni podjetji – Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik. Da bo delček kolonialne zgodovine steklarjev ostal, bodo strešne opeke hrastniške kolonije, ki so še v dobrem stanju, ob prenovi prenesli na rudniške objekte kot sta kompresorska postaja in mašinhaus,« so sporočili iz Občine Hrastnik.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je ob napredujočih delih dejal: »Hrastniška dolina je ozka in utesnjena in ima na voljo zelo malo površin, primernih za izvajanje večjih proizvodnih dejavnosti. Ureditev južnega dela hrastniške doline za razvoj podjetij bo prispevala k lokalni in regijski prostorski ureditvi ter dostopnosti podjetij, saj so površine locirane ob regionalni cesti in v bližine železnice. Znaten vložek v obrtno cono pomeni vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj občine Hrastnik in regije Zasavje.«

Savus

Foto: arhiv Savus