Občina Trbovlje objavlja Javne razpise za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb. Gre za pet stanovanj, in sicer na naslovu Nasipi 25 (izmera: 44,7 m2) po izklicni ceni 9.057 evrov, na naslovu Neža 14 (izmera: 35,71 m2) po izklicni ceni 9.874 evrov, na naslovu Golovec 7 (izmera: 17,4 m2) po izklicni ceni 5.220 evrov, na naslovu Kolonija 1. maja 18 (izmera: 38,9 m2) po izklicni ceni 10.700 evrov in na naslovu Kolonija 1. maja 29 (izmera: 43,5 m2) po izklicni ceni 11.970 evrov.
Ponudbo je treba vložiti do 6. julija do 11. ure na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17., ob petkih pa od 8. do 13. ure, v pisarni številka 48. Na voljo so tudi v elektronski obliki na povezavi.

ZT