Na podlagi odgovorov 122 učencev in dijakov zasavskih osnovnih in srednjih šol so člani društva Tandem zaključili, da se srednješolci in osnovnošolci obnašajo zelo omalovažujoče do odvrženih odpadkov na javnih mestih. »Tretjina vprašanih ne želi oziroma noče pobirati odvrženo smet, ker meni, da to ni njen problem,« navaja društvo v poročilu. Polovica vprašanih meni, da so za pobiranje smeti in drugih odpadkov na pločnikih in podobnih površinah pristojne le službe za odvoz odpadkov. Rezultati so še pokazali, da je stopnja zavedanja gospodinjstev glede sortiranja odpadkov v Zasavju dokaj visoka, saj kar 93 % vprašanih doma ločuje odpadke.
»Kljub temu da imajo zasavske občine dobro organiziran sistem pobiranja odpadkov,« pravijo v društvu, »pa zabojniki in koši za smeti ne morejo služiti svojemu namenu, če smeti v njih ne pristanejo.« Sodeč po odgovorih, je dve tretjini anketiranih pritrdilo, da so že opazili vrstnika, kako je nesmotrno in neodgovorno odvrgel smet na tla in ne tja, kamor sodi. Vprašani večinoma opažajo odpadke na tleh v lastni soseščini, v bližini šol, na zelenicah ter ob pohodniških poteh, ob tem pa poudarjajo, da jih najbolj motijo smeti, ki so odvržene v gozdu, na travnikih, ob sprehajalnih stezah … »Iz omenjenega lahko sklepamo, da je stopnja zavedanja in ozaveščanja pri mladih glede ravnanja z odpadki dokaj nizka,« pravijo v Tandemu. Zato so se odločili v novem šolskem letu pripraviti nov okoljsko-ozaveščevalni projekt z namenom dviga okoljske zavesti pri mlajših, učečih se generacijah.

ZT