V Zagorju ob Savi so v prostorih Mladinskega centra Zagorje 25. maja pripravili srečanje ukrajinskih družin.

V Zagorju je 26 Ukrajincev, ki so se zaradi težkih razmer v Ukrajini zatekli v zagorsko dolino. Od tega je 10 otrok. Namen srečanja je bilo spoznavanje in medsebojno povezovanje družin.

Za otroke so bile pripravljene zabavne igre, ki so jih izvajale Katja Bregar (CSD), Jasmina Drnovšek (CSD), Maja Janežič (CSD) in Janja Zupan in Ronja Draschan (mednarodna prostovoljka pri MCZoS). Pripravile so tudi prigrizke, pijačo, palačinke.

Z odraslimi smo se pogovorili o njihovem počutju, strahovih, pričakovanjih. Prisotnim smo Adisa Mujčinović, Natalija Čekada Kovač in Štefka Suša prenesle informacije o delovanju služb in organizacij v lokalni skupnosti, ki nudijo podporo in pomoč družinam, posameznikom in otrokom.

Pri pripravi in izvedbi dogodka smo sodelovali Center za socialno delo Zasavje, Enota Zagorje ob Savi, Rdeči križ Zagorje, Župnijska Karitas Zagorje, MCZoS, DPM Zagorje.

V veliko pomoč pri prevajanju nam je priskočila Helen Senko, ki živi v občini Zagorje skupaj s svojo družino že pet let. Prisotni so izpostavili, da jim je v veliko pomoč med drugim tudi brezplačna storitev prevoda pisnih dokumentov iz ukrajinščine v slovenski jezik in tudi tolmačenje, ki ga zagotavlja Rdeči križ Slovenije.

Adisa Mujčinović

Foto: CSD Zagorje ob Savi