Regionalna razvojna agencija Zasavje v sodelovanju z Zasavsko gospodarsko zbornico te dni gosti srečanje, ki se ga udeležuje 14 predstavnikov premogovnih regij s Severovzhodnega dela Madžarske, Moravske Šlezije s Češke in Zasavja. Namen srečanja je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks na področju pravičnega prehoda premogovnih regij.

V skladu s ciljem, da se do leta 2050 na učinkovit in pravičen način doseže podnebna nevtralnost EU, je Evropska komisija predlagala mehanizem za pravičen prehod, v sklopu katerega deluje sklad za pravičen prehod. Iz sklada bodo lahko pridobila sredstva zasavske občine, podjetja ter druge organizacije in institucije.

RRA Zasavje in Zasavska gospodarska zbornica se v proces priprave strateških in izvedbenih dokumentov aktivno vključujeta že od samega začetka, julija 2020. Obe instituciji sta sodelovali pri pripravi nacionalne strategije za izstop iz premoga in akcijskega načrta, trenutno pa sodelujeta v usklajevalnem procesu za pripravo območnega načrta za pravični prehod Zasavske regije. Zasavska gospodarska zbornica nudila podporo pri prepoznavanju potreb in naložbenih namer podjetij v regiji ter jim pomagala oblikovati konzorcije, jim svetovala ter jih usmerjala pri pripravi projektnih predlogov.

V Zasavju so v okviru mednarodnega srečanja deležniki obiskali degradirana območja, na katerih bodo uresničili nekatere projektne namere zasavskih podjetij. Obisk so sklenili z ogledom podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult, kjer »domujejo« podjetje AformX, ki izdeluje električna letala, Chipolo, najbolj uspešen start-up v regiji in nominiranec lanskoletne Gazele, MonodaQ in številna druga uspešna tehnološko – razvojna podjetja.

V vseh treh državah se širše lokalne skupnosti soočajo z izzivi pravičnega prehoda, še posebej v regijah, kjer je v premogovnikih, ki naj bi jih zaprli do konca leta 2029, še vedno zaposlenih preko 2.000 delavcev. Obenem je še večji izziv preusposabljanje delavcev in prezaposlitev v lokalnih podjetjih.

Zasavska regija, predvsem podjetja, neposredno in posredno vezana na premogovništvo, je sicer tranzicijo že doživela, a kljub temu ni zasledovala ciljev pravičnega prehoda. Pravičen prehod namreč pomeni, da se tranzicija v regiji izvede s čim blažjimi posledicami za gospodarstvo in socialno-ekonomsko sliko premogovnih regij.

Savus

Foto: arhiv Savus