Aprila lani je mesto direktorja občinske uprave Občine Zagorje ob Savi zasedel Tadej Špitalar, ki se ga mnogi zelo dobro spominjajo iz družinskega podjetja, ki se je ukvarjalo z maloprodajo in servisom računalniške opreme ter zastopstvom za enega od slovenskih telekomunikacijskih operaterjev. Svojo kariero je nadaljeval kot podžupan občine Trbovlje in direktor RRA Zasavje.

Zahtevno delovno mesto ste zasedli aprila lani, ravno v času prvega vala epidemije koronavirusa, torej v zelo zahtevnem času. Ste morali zato hitreje začeti s konkretnimi nalogami, je bilo kaj časa za uvajanje in spoznavanje dela?

Časa za uvajanje pravzaprav ni bilo. Glede na to, da smo bili ob mojem prihodu na občino v fazi prvega vala epidemije, je to tudi razumljivo. In po svoje dobro, saj sem s tem še hitreje »padel v ritem« vsakodnevnih aktivnosti.

Kako ocenjujete svoje delo v prvem letu na mestu direktorja občinske uprave?

Na to vprašanje bi najbrž lažje odgovorile sodelavke in sodelavci. Na podlagi svojih občutkov pa si upam trditi, da sem se hitro vklopil v ekipo.

Katere so vaše prednostne naloge oz. projekti, ki jim posvečate še posebno pozornost?

Občina je v fazi intenzivnega naložbenega cikla, ki se je pričel v lanskem letu. Smo tudi na pragu t. i. nove finančne perspektive EU, zato že pripravljamo tudi nove projektne predloge, s katerimi bomo poskušali črpati čim več nepovratnih sredstev v prihodnjih letih.

Obenem občina zagotavlja sredstva in aktivnosti na področju številnih družbenih dejavnosti in v teh časih, v večji meri kot sicer, tudi na področju zaščite in reševanja.

Podlaga za vse navedeno pa so uravnotežene in stabilne javne finance oziroma proračun občine, za katere se trudimo.

Moja osnovna dolžnost je sicer usklajevati delo občinske uprave. Kar je »nadpomenka« za vrsto aktivnosti, ki so s tem povezane. Osebno mi, poleg učinkovite organizacije in procesov dela, veliko pomeni tudi dobro vzdušje v kolektivu, t. i. organizacijska klima, ki vpliva na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, za kar se trudim vsak dan.

V preteklem letu smo znotraj občinske uprave izvedli tudi prvo fazo digitalizacije poslovanja in procesov. Še vedno pa bomo seveda ohranili možnost osebnega stika z občankami in občani, ki bo po obdobju, v katerem smo trenutno, po mojem mnenju še bolj pomemben in zaželen.

Kako ste se ujeli s sodelavci in seveda županom?

Na tem mestu bi se želel zahvaliti tako županu za zaupanje in priložnost kot tudi sodelavkam in sodelavcem, da so me ob prihodu sprejeli »z odprtimi rokami«. Ekipa, z županom na čelu, izvrstno deluje že vrsto let. Zato mi je biti v čast del nje in se na eni strani učiti od izkušenih sodelavk in sodelavcev, ki so mojstri na svojem področju ter na drugi strani v ekipo vnašati svoje izkušnje, ki sem jih doslej pridobil.

Kako usklajujete družinske in službene obveznosti, saj imate delo, ki se ne konča po odhodu iz pisarne?

V prejšnjem odgovoru sem se zahvalil županu in sodelavkam ter sodelavcem. V tem pa je prav, da se zahvalim svoji družini. Ženi za razumevanje in podporo, staršem, tašči in tastu pa za vso pomoč pri skrbi in varstvu sina in hčerke. Brez njih bi bilo usklajevanje družinskih in službenih obveznosti precej težje.

Kaj počnete v prostem času?

Prosti čas v trenutnem življenjskem obdobju poskušam v čim večji meri preživeti z družino. Najraje se odpravimo na pohod ali zgolj sprehod v zasavske hribe. Ko bo epidemija za nami, pa bomo z veseljem ponovno obiskovali Kras in Obalo, na katera me vežejo družinske korenine. V bližnji preteklosti je bil moj prosti čas v večji meri namenjen tudi športnem letenju, ki ostaja moja strast in mi je v zadnjih dvajsetih letih razširilo horizont v dobesednem in prenesem pomenu. Bo pa zanj še čas v prihodnje.

Pred leti si vas mnogi tisti, ki se vas spomnijo iz družinskega podjetja – maloprodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo za enega od slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, verjetno niso mogli zamisliti na takem delovnem mestu, kot ga zasedate zdaj. Pa vi, ste si pred nekaj leti sebe predstavljali na mestu direktorja občinske uprave?

Iskreno povedano ne, saj pred letom 2014, ko sem se poslovil od dela v družinskem podjetju, nisem načrtoval karierne spremembe. Naključje je hotelo, da se mi je ponudil izziv, ki sem ga sprejel. Zatem drugi in sedaj tretji. Mi je pa obdobje družinskega podjetništva dalo izjemno veliko in se ga z veseljem spominjam.

Vas je lokalna politika vedno zanimala?

Specifično me lokalna politika ali politika nasploh ni nikoli zanimala do mere, da bi si želel biti aktiven v njej. Vsaj ne poklicno. Me je pa vedno zanimalo družbeno dogajanje v lokalnem in širšem okolju, procesi v družbi in zlasti ljudje okrog mene.

Kakšne so vaše službene in zasebne želje v letu 2021?

Službene želje se nanašajo na uspešno in učinkovito izvajanje vseh aktivnosti in posledično doseganje zastavljenih ciljev, ob hkratnem ohranjanju dobrih odnosov v kolektivu. Zasebne pa so povezane zgolj s tem, da ostanem(o) zdravi. Enako želim tudi vsem bralkam in bralcem tiskanega in spletnega časopisa Savus.si.

Savus

Foto: arhiv Savus