Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, sta Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) in Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) 4. novembra 2019 objavila

Javni poziv PVSP HRT 2020 (1. skupina) za vključitev 20 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Hrastnik, Trbovlje in Radeče

Predmet javnega poziva je vključitev dvajsetih udeležencev in sicer dve skupini po deset brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev v Trbovljah (RRA Zasavje).

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik, Trbovlje ali Radeče,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti (zadnjih 5 let od dneva objave javnega razpisa) ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti (gospodarske obveznosti) do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na RRA Zasavje ali RRA Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku januarja 2020.

Celotna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani www.rra-zasavje.si in www.rra-posavje.si.

Rok za oddajo zahtevane dokumentacije je 6. 12. 2019.

Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2020 (1. skupina) bo potekala na lokaciji BIRO ZA, PE RRA ZASAVJE, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, v sredo, 20. 11. 2019 in sredo, 27. 11. 2019, pričetek ob 10.00 uri.

PR objava