Na Blatah nad Hrastnikom so danes odprli Sončno elektrarno Blate. Zgradil jo je trboveljski Rudis, naložba je bila vredna 1,5 milijon evrov.

Na krajši slovesnosti je zbrane pozdravil direktor Rudisa Andrej Gorjup. Med drugim je predstavil elektrarno in gradnjo in poudaril, da je Rudis že dolgo časa močno prisoten na področju energetike. Skozi vsa leta se je znal prilagajati novim potrebam, tehnologijam, gorivom, pa tudi vse večjim potrebam varovanja okolja. Tako bo tudi naprej. Že gradnja te elektrarne in nekatere druge naložbe kažejo tudi na zeleno usmeritev Rudisa. Po Gorjupovih besedah iščejo nove lokacije za podobne elektrarne, prav tako pa je veliko njihovih projektov usmerjenih v zeleno energijo.

Župan Hrastnika Marko Funkl je v kratkem nagovoru poudaril, da Hrastnik res postaja sončno mesto, saj po veliki sončni elektrarni v Prapretnem, ki jo je zgradil HSE, odpirajo na Blatah že drugo. Povedal je še, da je zadovoljen, da z Rudisom tudi sicer občina dobro sodeluje in se veseli gradnje novega stanovanjskega objekta v Hrastniku. To potrjuje, da si v Hrastniku želijo ne le obdržati delovna mesta in število prebivalcev, ampak tudi napredovati na vseh področjih.

Trak ob otvoritvi so skupno prerezali Franz Scheitz, lastnik firme Cotagon iz Švice, ki je tudi večinski lastnik Rudisa, župan Marko Funkl, direktor Rudisa Andrej Gorjup in vodja Rudisovega projekta Samo Kreže.

Sončna elektrarna Blate

Vrednost Rudisove naložbe v Sončno elektrarno je 1,5 milijona evrov, na razpisu Ministrstva za infrastrukturo so za projekt odobrili 20 odstotkov vrednosti naložbe (227.000 evrov).

Rudis je projekt v celoti izvedel sam, sodelovali so nekateri podizvajalci. Še posebej zahtevna je bila gradnja, saj so morali vgraditi 1.195 betonskih temeljev za podkonstrukcijo, zgraditi kablovod v dolžini 1,5 km in zgraditi nadomestno cesto do lokacije.

Gradnja

S prvimi aktivnostmi za umestitev sončne elektrarne so na Rudisu pričeli novembra 2020. Tehnologijo so zasnovali sami, z gradnjo so pričeli februarja 2022. Elektrarna je bila zgrajena do poletja, s poskusnim obratovanjem so pričeli 1. julija 2022, pet dni pozneje so jo priklopili na omrežje, 8. julija pa so v omrežje že pričeli oddajati električno energijo. V juliju so proizvedli 154 MWh električne energije, avgusta že 214 MWh.

Tehnični podatki

Nazivna moč elektrarne je 1,5 MWp, vgrajenih je 2.600 monokristalnih panelov, 13 110 kW inverterjev, zgradili so transformatorsko postajo, okrog 1,5 km povezave na 20 kV omrežje na Brnici. Celotna površina panelov znaša 6.500 m2, površina območja, na katerih stoji elektrarne, je 1,9 ha. Lastnik zemljišča je Republika Slovenija, Rudis je podpisal služnost s SKiG za 25 let.

Planirana letna proizvodnja električne energije je 1.650 MWh, letno zmanjšanje izpustov CO2 je ocenjeno na 835 ton. Območje, na katerem stoji elektrarna, je zelo dobro osončeno.

MP

Foto: MP