V sredo, 1. junija je na sedežu Partnerstva  LAS Zasavje in OOZ Hrastnik potekalo usposabljanje za obnovo temeljnih postopkov oživljanja in učenje pravilne uporabe defibrilatorja (AED).

Usposabljanje so pripravili v okviru projekta Skupaj za varni jutri. S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želijo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, kar bodo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji.

Dolgoročni cilj je povečati število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

Savus

Foto: arhiv LAS Zasavje