Četrtošolci z Dola pri Hrastniku so v četrtek v Knjižnici Antona Sovreta predstavili svojo knjigo Škratek Želodek, ki so jo napisali v drugem razredu. Takrat je bila njihova razredničarka Janja Urlep, ki je povedala: »Prijavili smo se na natečaj Z domišljijo na potep, ki spodbuja pisanje pravljic. Lotili smo se zgodbe o prijateljstvu med Želodkom, Kostanjčkom in Žirom in dosegli četrto mesto.« Prvim desetim je založba zgodbe izdala v knjižni obliki. Zaradi nekaj težav pa je knjižica izšla šele lansko jesen. Svoj izvod bo prejel vsak učenec, na voljo pa bo tudi v knjižnici.
Učenki Eva Dornik in Pika Golob sta zgodbo na predstavitvi pripovedovali, ostali učenci pa so ju spremljali z Orffovimi inštrumenti. Nastopajoče so pohvalili z aplavzom njihovi starši, vodstvo OŠ NH Rajko Hrastnik in direktorica knjižnice.

Fanči Moljk