Predsednice in predsednike zasavskih KS smo povprašali, kako se v posameznih krajevnih skupnostih spopadajo s koronavirusom. Kako kot predsednice in predsedniki spodbujajo krajane k upoštevanju ukrepov in priporočil in ali organizirajo pomoč za ranljive skupine. Zanimalo nas je še, kako epidemija koronavirusa vpliva na njih osebno. Vsak dan objavljamo njihove odgovore.

Saša Jerman, predsednica KS Ravenska vas, Zagorje:

Foto: osebni arhiv

“Glede soočanja z epidemijo v krajevni skupnosti Ravenska vas najprej moji osebni občutki, katere verjamem, delim tudi s sokrajani, da smo se znašli v resnično neverjetni situaciji, skoraj nerealistični. Ta je primerljiva le še z izrednimi razmerami v vojnem stanju. Omejitev gibanja in osebne svobode, strah za življenje in zlasti razsežnost epidemije, ki je v dveh tednih praktično ustavila svet, je skoraj nepojmljiva. Če bi pred tremi meseci gledali tako režiran film, bi ga zagotovo označili kot fantastični. In nekako tako še vedno čakamo, da se morda zbudimo iz sanj, ki že nekaj časa trajajo … Žal je situacija še kako realistična in se ne dogaja le drugim, temveč vsem nam hkrati.

V krajevni skupnosti Ravenska vas smo seveda del celotnega dogajanja, pri čemer smo tokrat na srečo v prednosti, ker nimamo javnih površin, na katerih bi se množično družili krajani ali obiskovalci, zato je že po naravi stvari lažje. Poselitev je namreč relativno razpršena, kjer ni večstanovanjskih hiš, zato se ljudje lažje v krogu družine prosto gibajo ob svojih hišah, prav tako pa tudi sprehodi omogočajo dovolj varnosti, saj koncentracije ljudi resnično ni. Odpovedali smo tudi vsa organizirana druženja, ki so se odvijala pred epidemijo, prav tako je preložen načrtovan zbor krajanov, ker pa krajevna skupnost 1. maja praznuje krajevni praznik, bo z veliko verjetnostjo letos odpadlo tudi praznovanje krajevnega praznika, praznovanje praznika dela in kresovanje, pa tudi, prvič po drugi svetovni vojni, tradicionalni 1. majski pohod po Ravenski vasi.

Ker nimamo lokalnih javnih športnih igrišč, trgovin, javnega prometa ali drugih kulturnih prostorov za druženje, smo zato ‘enkrat’ v prednosti, vsaj upam. Glede na ravnanje krajanov ocenjujem, da spoštujejo priporočila in ukrepe Vlade, prav tako pa s strani občine Zagorje ob Savi krajani redno prejemamo priporočila ter navodila o skrbnem in odgovornem ravnanju. Čeprav je zasavska regija relativno pozno dobila prvi primer okužbe, je občina Zagorje ob Savi odreagirala hitro in prav preventiva ter doslednost ravnanja vsakega od nas je edino orožje, s katerim razpolagamo.

Glede najbolj ranljivih skupin, kot so starejši, lahko povem, da so le ti že do sedaj sobivali z drugimi družinskimi člani, torej nimamo starejših, ki bi zaradi epidemije ostali sami, niso vezani na javni prevoz, zato imajo vsakdanje življenjske potrebe zadovoljene. Prav tako nemoteno poteka online pouk osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. Izpostaviti moram le veliko obremenjenost internetnega omrežja, ki je podhranjen s kapaciteto prenosa podatkov. Že pred epidemijo je bila krajevna skupnost Ravenska vas vključena v razvojni načrt širitve širokopasovnega interneta, ki pa žal še ni bil realiziran. Že tako slabe internetne kapacitete so v času izrazito povečano obremenjene, saj poleg pouka tudi veliko služb organiziranih doma in potekajo preko interneta.

Kot problemsko situacijo želim izpostaviti izrazito omejeno dostopnost do zdravstva za vse zdravstvene težave, ki niso neposredno povezane z epidemijo. Opažam, da imajo krajani s tem težave, saj je logično, da so ljudje pred epidemijo imeli tudi druge zdravstvene težave, prav tako obolevajo zanje, in bodo, tudi v prihodnje. Obravnava pacientov le preko telefona, brez osebnega pregleda, brez dodatne diagnostike, in brez laboratorijskih preiskav, lahko marsikomu zelo poslabša zdravstveno staje, v skrajnem primeru pa je lahko tudi usodno. Zato menim, da tega problema ne bi smeli podcenjevati, morda bi morali osebni zdravniki ambulantne preglede izvajati preko video povezav, saj je videnje bolnika zagotovo več kot zgolj poslušanje po telefonu.

Končno naj pozdravim prizadevanje Vlade in interventno pomoč tako posameznim skupinam ljudi, kot tudi gospodarstvu. Žal kljub pomoči zagotovo gospodarstvo ne bo enako kot je bilo pred vstopom v čas epidemije, izpad prihodkov pa seveda nobena Vlada in subvencija ne more nadomestiti. Menim torej, da ekonomska in resna socialna kriza šele sledita. Zato je nujno, da vsak od nas resnično v največji meri omeji gibanje in skrbi za samozaščito in odhaja primerno zaščiten od doma le v situacijah, ko je to res potrebno.”

Foto (naslovna – utrinek s prvomajskega pohoda): osebni arhiv Saše Jerman