Majsko neurje je v občini Trbovlje povzročilo škodo na številnih objektih, povečan pretok vode v vodotokih in tudi pojav hudourniških potokov sta močno poškodovala marsikatero brežino in cesto, med njimi tudi Cesto Tončke Čeč.

Že nekaj dni po neurju so z vodjo Sektorja območja srednje Save Direkcije RS za vode, ki je zadolžena za sanacijo vodotoka, opravili ogled na terenu in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti, da se poškodovan vodotok in cesta čim prej sanirata.

V zadnjih dveh mesecih so pregledali dokumentacijo, preverili možne projektne rešitve in z državo usklajevali vse aktivnosti sanacije vodotoka. Sanacije se morajo lotiti skupaj z državo, ki je pristojna za sanacijo poškodovanega vodotoka. Saniran vodotok je pogoj, da občina lahko začne z urejanjem poškodovane lokalne ceste, ki teče neposredno ob potoku in je uničena do te mere, da je skoraj neprevozna in se skupaj s hodnikom za pešce poseda v poškodovan vodotok.

V avgustu bo direkcija pričela sanirati poškodovani vodotok, ki bo zaradi obsega in zahtevnosti trajala okrog dva meseca, nato pa bo občina uredila poškodovano cestišče in hodnik za pešce. Računajo, da bo to območje sanirano še letos. Obenem bodo na Občini Trbovlje morali zagotoviti tudi okrog 100 tisoč evrov za sanacijo.

Savus

Foto: Občina Trbovlje