Leta 2000 je bilo v RTH zaposlenih 1330 ljudi, danes jih je samo še 90. Do leta 2016 naj bi se število še zmanjšalo, a tudi za zadnjih 30 oseb v RTH do leta 2018 ne bo več dela. RTH je trenutno pridobil dovoljenje za opustitev del v jami Hrastnik in jami Dol, postopek za opustitev jame Ojstro pa do konca oktobra še ni bil zaključen, čeprav je bil tehnični pregled opravljen. Poleg zaključevanja rudarskih del v jamah zapiralna dela vključujejo tudi ekološko sanacijo površin.
ZT