sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Reorganizirani gasilci

Na 8. redni seji občinskega sveta Občine Trbovlje sta predsednik PGD Trbovlje – mesto Marko Zaletel in vodja poklicnega jedra trboveljskih gasilcev Simon Las predstavila delovanje operativne enote po reorganizaciji gasilstva v Trbovljah.

Z reorganizacijo je društvo spremenilo status in postalo gasilska enota širšega pomena za področje posredovanja v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje na vodi in pokrivajo celotno Zasavje. Od 29. junija so organizirani kot prostovoljno gasilsko društvo s poklicnim jedrom, kar pomeni, da imajo znotraj ekipe poleg prostovoljnih gasilcev tudi poklicne gasilce. »Delo po novem poteka v dveh izmenah dopoldanski in popoldanski. Dopoldne so tako v službi štirje gasilci, poveljnik in vodja poklicnega jedra, popoldne pa so prisotni trije gasilci. V nočnem času, med vikendi in prazniki pa je od štiri do šest gasilcev v stalni pripravljenosti, kar pomeni, da morajo biti, v primeru nesreče, sposobni izvoziti v 5 minutah,« sta povedala Zaletel in Las.

Dejala sta še, da imajo poleg rednih tedenskih vaj in specifičnih vaj ob vikendih tudi strojniške vaje, na vse redne tedenske vaje pa redno vabijo tudi ostala tri trboveljska prostovoljna društva in se tako povezujejo in med seboj sodelujejo. Od reorganizacije do danes so izvedli dodatna usposabljanja, gasilci opravljajo vozniške izpite kategorije C (za tovornjake), člani opravljajo izpite za odpiranje vrat v Gasilski brigadi Ljubljana, usposabljajo se tudi za servisiranje gasilnikov. Od septembra, odkar delujejo v novi sestavi, so izvedli nekaj večjih projektov, med njimi tudi dan odprtih vrat (ki so ga organizirali prvič v zgodovini) ter povabili občane. Kupili so logistično vozilo, ki ga bodo uporabljali pri reševanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi ter ga v lastni izvedbi opremili in predelali v operativne namene. Prav tako so zadnje mesece veliko časa namenili vzdrževanju vozil in objekta.

Ob novici o reorganizaciji se je pojavilo veliko vprašanj v zvezi z izvoznim časom in intervencijami. Las in Zaletel: »Od reorganizacije so gasilci posredovali na 57 intervencijah v celotnem Zasavju, od tega je bilo 77 % intervencij v času poklicnega jedra in 23 % v času dežurstev. Povprečen čas izvozov je pod dvema minutama, ne glede na to ali so intervencije v času poklicnega jedra ali dežurstev, kar je bistveno pod zakonsko dovoljenimi petimi minutami.«

In še ostale prednosti novega sistema, kot jih naštevajo na občini: »Večje število zaposlenih v delovnem času, ko so prostovoljci v službi, na intervencije se izvaža s polnimi vozili, s čimer se je povečala varnost dela gasilcev na intervencijah, številčnejši odzivi na intervencije, tudi v nočnem času, čez vikende in praznike, več sredstev za nabavo prepotrebne opreme in vozil, za ureditev gasilskih domov, spodbujanje prostovoljnega gasilstva, delovanja drugih gasilskih društev, večja motiviranost za delo, zmanjšanje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci.«

Občina in gasilci se prihodnje leto podajajo v skupne projekte: »Med njimi tudi nakup novega reševalnega vozila, ki prvo izvozi v primeru prometne nesreče. Prav tako bo občina zamenjala dotrajana okna in vrata na objektu, obnovljeni bodo tudi prostori. V načrtu je tudi sodelovanje s trboveljskimi šolami, kjer bi otroci preko izbirnega predmeta spoznali Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v načrtu pa je tudi dodatno sodelovanje in povezovanje z ostalimi gasilskimi enotami v občini, prav tako pa želijo tudi povečati tržno dejavnost društva,« sporočajo.

»Tako, kot smo obljubili, bodo sredstva, namenjena gasilstvu, ostala enaka, vendar pa se z reorganizacijo lahko gasilcem za enako višino sredstev omogoči bistveno več. Torej več izobraževanj, boljša oprema, vozni park in nenazadnje tudi boljši prostori v katerih delujejo,« zaključujejo na občini.

Savus

Foto: Ečo Marin

Isti avtor