»Gasilstvo v Trbovljah je ena izmed ključnih služb zaščite in reševanja, ne samo v naši občini, ampak v celotni regiji. Večina gasilk in gasilcev svoje delo opravlja prostovoljno, zato je prav, da jim kot lokalna skupnost zagotovimo potrebno opremo in ustrezna usposabljanja, da bodo svoje delo opravljali varno. Strategija razvoja gasilstva v občini Trbovlje, ki jo je župan Zoran Poznič podpisal s predsednikom Gasilske zveze Trbovlje Tonetom Fakinom, je zato ključen dokument, ki mu bodo sledile vse aktivnosti na gasilskem področju v prihodnjih letih,« so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Trbovlje.

Strategija razvoja gasilstva v Občini Trbovlje za obdobje 2023-2028 je dokument, ki določa usmeritve in načrte za napredek gasilstva v občini. S strategijo so celovito analizirali trenutno stanje gasilstva ter identificirali ključne potrebe in izzive. V strategiji so opredeljene naloge lokalne skupnosti, ki bodo omogočile učinkovito delovanje in izvajanje nalog zaščite in reševanja s strani enot Gasilske zveze Trbovlje. Poudarek je na opolnomočenju gasilskega kadra, zagotavljanju ustrezne zaščitne opreme, orodja, tehnike in prostorskih kapacitet.

Načrt usposabljanj bo omogočal pridobivanje znanj in veščin, potrebnih za učinkovito delovanje gasilskih enot v različnih scenarijih. Načrt nabave orodja, opreme in vozil bo zagotavljal sodobno in zanesljivo opremo, ki bo podprla delovanje gasilcev v vseh situacijah. Poleg tega je načrt vlaganj v infrastrukturo pomemben del strategije, saj bo omogočil ustrezno vzdrževanje in izboljšanje gasilskih objektov ter zagotavljal optimalne pogoje za delo in usposabljanje gasilcev.

Da pa ne bo ostalo zgolj pri besedah sporočajo, da sta predsednik PGD Čeče Boštjan Kovačec in predsednik PGD Klek Luka Sladič z izvajalcem že podpisala pogodbi za dobavo dveh gasilskih vozil, ki bosta povečali vozni park obeh društev v prihodnjem letu. Občina Trbovlje bo zagotovila 70% sredstev za nakup vozil, preostanek sredstev pa bosta zagotovili društvi.

Savus

Foto: arhiv Savus