Občina Zagorje ob Savi je objavila javni razpis za prodajo treh nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb ter namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo.

Predmet prodaje javnega razpisa so tri nezazidana stavbna zemljišča na območju Loke pri Zagorju. Zemljišča so v prostorskih aktih opredeljena kot območje za industrijo in se nahajajo jugo vzhodno od poslovne stavbe Xella porobeton. Namen prodaje je namensko koriščenje razpoložljivih delov zemljišč za izgradnjo poslovno industrijskega objekta. Na stroške prodajalca se je že začel postopek parcelacije teh treh zemljišč na način, da bo predmet prodaje enovita zemljiška parcela z novo parcelno številko, v izmeri 115.196 m². Izhodiščna cena za zaključeno celoto nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 414.684,00 evrov oziroma 36,00 EUR/m².

Na razpis se lahko prijavijo vsi gospodarski subjekti – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ter ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti proizvodnje. Rok za oddajo ponudbe je 5. junij do 10. ure.

V brezplačno uporabo pa bodo oddali dvorano za družabne prireditve s spremljajočimi prostori na naslovu Mlinše 12, 1411 Izlake, s površino 361,00 m². Rok za predložitev ponudb je 20 dni od objave na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Savus

Foto: arhiv Savus