sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Digitalizacija steklarne

Na sedežu Steklarne Hrastnik je v petek, 19. maja, potekala novinarska konferenca o projektu digitalne transformacije steklarske panoge. O pomenu projekta CEDIT.SI (Celovita digitalna transformacija v steklarski industriji) tako za razvoj steklarske industrije v Sloveniji, kot tudi širše gospodarstva so spregovorili Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, mag. Peter Čas, generalni direktor družbe ter drugi predstavniki družbe in koordinatorji projekta.

Steklarna Hrastnik zadnja leta veliko naporov in investicij vlaga v trajnostno preobrazbo podjetja, kamor sodi tudi digitalna preobrazba sicer precej tradicionalne panoge. Kot koordinator projekta CEDIT. SI, v katerem sodeluje skupno 10 konzorcijskih partnerjev, bodo poskrbeli za uvedbo številnih naprednih digitalnih tehnologij, ki bodo pomembno prispevale k nadaljnjemu dvigu ustvarjene dodane vrednosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. S projektom se bodo lotili celovite digitalne preobrazbe v verigah vrednosti življenjskih ciklov steklene embalaže. Projekt poleg napredne digitalizacije steklarske proizvodnje obsega tako digitalno preobrazbo konzorcijskih partnerjev kot tudi digitalizacijo interakcij z zunanjimi deležniki projekta. Uvedli bodo osem naprednih digitalnih tehnologij ter posodobili 14 poslovnih funkcij pri skupno 10 konzorcijskih partnerjih. Končni rezultat projekta bo krepitev konkurenčnosti vseh partnerjev projekta ter prispevek k odprtemu inoviranju in trajnostno naravnani družbi kot osnovi za rast digitalne ekonomije.

Minister Matjaž Han je ob tem izpostavil: »Celotno globalno gospodarstvo je v fazi temeljite preobrazbe in ena od njih je digitalna. Od hitrosti in smeri digitalizacije je odvisna tudi prihodnja konkurenčnost našega gospodarstva. Digitalizacija gospodarstva je zato ena ključnih prioritet našega ministrstva na vseh treh področjih: gospodarstva, turizma in športa,« in dodal, da je »ministrstvo skupaj z izvajalskimi organizacijami v zadnjih treh letih dodelilo več kot 85 milijonov evrov subvencij in vavčerjev za digitalizacijo za cca 1.900 projektov digitalizacije v podjetjih.«

Projekt so zastavili junija lani, dokončati pa ga nameravajo do 31. marca 2024. Skupaj je naložba vredna 4,6 milijonov evrov, slaba 2,2 milijona bodo pokrili iz nepovratnih sredstev javnega razpisa. »Veseli me, da bomo s tem Steklarni Hrastnik pomagali pri izvedbi celovite digitalne preobrazbe steklarske proizvodnje, vključno z digitalno preobrazbo 9 partnerskih podjetij. Na ta način Steklarna Hrastnik postaja poleg ‘zeleno’ in ‘kreativno’ tudi ‘pametno’ podjetje, kar pa je tudi razpoznavni slogan slovenskega gospodarstva,« je poudaril minister Han.

Generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas pa je ob tej priložnosti povedal: »Tudi zaradi takšnih razpisov in posluha MGTŠ bomo steklarsko proizvodnjo v času trajanja s partnerji projekta digitalizirali na več področjih, in sicer na področju inovativnosti, organizacije in upravljanja poslovanja ter trga. Med drugim bodo med novostmi nove oz. nadgrajene tehnologije in aplikacije, novi poslovni modeli za različne trge, razvoj modelov strojnega učenja za optimizacijo proizvodnje, velepodatkovne rešitve, inovativne metodologije, posodobitev operativnih stroškov, krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, skrajšanje časa plasiranja na trg novih inovativnih produktov ter druge inovacije.«

MP

Foto: arhiv Steklarne Hrastnik


 

Isti avtor