Občina Hrastnik je objavila težko pričakovani javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Skupaj z objavo razpisa je Občina Hrastnik na spletni strani občine Hrastnik (www.hrastnik.si) oblikovala tudi nov zavihek Stanovanja (na vstopni strani), pod katerim bodo občani odslej lahko na enem mestu našli vse informacije s stanovanjskega področja. Prijave na javni razpis za neprofitna stanovanja lahko prosilci pošljejo do 12. septembra letos. Potem bodo vloge na Občini Hrastnik, h katerim je možno dodati kar 21 različnih dokumentov, ocenili in ustvarili prioritetno listo dodeljevanja stanovanj.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, za tiste prosilce brez plačila varščine in druge s plačilom varščine. Prednostna lista, ki bo oblikovana na podlagi javnega razpisa, bo veljavna do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Na razpolago bodo stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list prazna, izpraznjena oziroma na novo pridobljena. Stanovanja bodo oddajali glede na razpoložljivost primernih stanovanj in število upravičencev na prednostnih listah.

Občina Hrastnik trenutno razpolaga s 308 stanovanji. Večina se nahaja v Hrastniku, manjše število pa na Dolu pri Hrastniku. Povprečna velikost občinskega stanovanja znaša 46 m2, poprečna starost je 60 let. Najmanjše stanovanje je samska soba v velikosti 11,50 m2, največje stanovanje meri 86 m2.

V letu 2023 je na platoju Resnica načrtovan pričetek gradnje novega naselja. Predvidenih je šest objektov, od katerih sta dva samostojna in dva dvojna – povezana, skupaj bodo zgradili 144 stanovanj. Projekt je zaradi ekonomskih razlogov razdeljen na dve fazi. V prvi fazi bodo gradili polovico načrtovanih stanovanj (72) na zahodnem delu platoja – en dvojni in en samostojni objekt. Predvideni strošek gradnje za prvo fazo znaša 11 milijonov evrov.

Savus

Foto: arhiv Savus