Znani so prejemniki nazivov natečaja Prostovoljec zasavske regije 2021. Na javnem natečaju so se za nazive potegovali posamezniki, organizacije in projekti v treh kategorijah: prostovoljec zasavske regije 2021 po posameznih občinah, prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 in prostovoljski projekt zasavske regije 2021.

Prostovoljci zasavske regije 2021 so Maja Odlazek iz Podkuma, Mijo Levačič iz Litije, Slobodan Filipovič iz Hrastnika in Nataša Pavlovič iz Trbovelj.

Maja Odlazek

iz Podkuma je prostovoljka v Kulturnem društvu Podkum od leta 2013 in od leta 2016 desna roka predsednice pri vodenju društva. Veliko časa nameni prostovoljskemu delu v okviru kulturnega društva in domačega gasilskega društva, kjer je prostovoljka že od osnovne šole.

 


Mijo Levačič

iz Litije je prostovoljec Društva žarek upanja. V organizaciji deluje že od njene ustanovitve leta 2001, ko je pričel s svojim prostovoljskim delom na področju težav s pitjem alkohola in zasvojenostjo. Mijo na osnovi svoje osebne izkušnje in v sodelovanju s številnimi strokovnjaki s svojim delovanjem vzgojno vpliva na številne posameznike v zasavski regiji in tudi širše, jim je zgled, jim daje moč in kaže pot, kako se je mogoče izviti iz brezna ali objema zasvojenosti.


Slobodan Filipovič

iz Hrastnika je predsednik Kulturno umetniškega društva Veter. Poleg vseh dobrodelnih koncertov tekom 30 let, ki se jim je odzval s svojo skupino Veter, je v letu 2020 organiziral peticijo za izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku. V mesecu oktobru 2021 pa je organiziral tudi dobrodelni koncert za Dom starejših v Hrastniku.

 


Nataša Pavlovič

iz Trbovelj je prostovoljka Društva prijateljev mladine Trbovlje, kjer je na več področjih delovanja društva aktivna že več kot 10 let. V zadnjih letih je veliko časa in energije vložila v napredek društva na področju usposabljanja prostovoljcev, mentorstva, pomoči družinam, predajanju znanja in urejanju razpisnih dokumentaciji ter iskanju novih virov financiranja za organizacijo.


Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 prejme organizacija Planinsko društvo Hrastnik, ki je z izvedbo projekta Prenova Planinskega doma na Kalu dokazala, da se s trdim delom in močno voljo članov društva da izpeljati tudi projekte, ki pomenijo bogato dodano vrednost v lokalnem okolju in širše. Člani društva so pri navedenem projektu opravili preko 1000 ur prostovoljnega dela. Rezultat pridnih rok članov društva je viden pri novi zunanji podobi kalske planine in Planinskega doma na Kalu, ki jo pohvalijo številni mimoidoči in stalni obiskovalci.


Naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 prejme projekt Prostofer v občini Hrastnik Zavoda Zlata mreža in Občine Hrastnik. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki se mu je letos priključila tudi Občina Hrastnik. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. V Občini Hrastnik je kar 17 prostovoljnih voznikov, ki so v zgolj osmih mesecih opravili že več kot 150 brezplačnih prevozov.


Javni natečaj Prostovoljec zasavske regije izvaja Regionalni center NVO v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo, koordinatorice mreže slovenskih prostovoljskih organizacij. Medijski partner natečaja je Radio Aktual Kum.

Tekom celotnega natečaja je nad izvedbo in potekom natečaja bedela komisija, sestavljena iz predstavnic vseh štirih občin regije in predstavnice Slovenske filantropije.

Več informacij o prejemnikih nazivov in vtise iz podelitev boste našli na spletni strani www.consulta.si, v E-obvestilniku Regionalnega centra NVO, v Facebook skupini  ZaNVO – nevladne organizacije zasavske regije.

Vsem prejemnikom nazivov še enkrat iskrene čestitke in velik hvala!

PR objava

Foto: Consulta