V sušnem obdobju je potrebno varčevanje z vodo, saj lahko te primanjkuje. V številna naselja izven mestnega jedra je pogosto potrebno pitno vodo dovažati v cisternah. Tako je tudi na območju, kjer živijo prebivalci, ki se oskrbujejo iz sistema Jepihovec v občini Hrastnik.

Hrastniška Komunala obvešča, da je potrebno zaradi sušnega zmanjšanja izdatnosti zajetij občasno v sistem dovažati vodo z gasilskimi cisternami. Zaradi navedenega apelirajo na prebivalce naselij Čreta, Gore, Kopitnik, Marno, Brdce, Unično, Turje in Krištandol, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo nenamensko rabo.

Savus

Foto: arhiv Savus