Podjetni Hrastničani in Trboveljčani bodo ponovno dobili priložnost, da štiri mesece razvijajo svojo poslovno idejo – in za to celo prejemajo plačilo.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 6. maja objavila javni poziv za vključitev v Podjetno v svet podjetništva. PVSP izvajajo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Štirje meseci za razvoj podjetniške ideje

Udeleženci v programu Podjetno v svet podjetništva bodo štiri mesece redno zaposleni na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. V tem času bodo prejemali minimalno plačo, pripadala pa jim bodo vsa nadomestila v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. V tem času bodo pilili in razvijali svojo podjetniško idejo in pripravili poslovni načrt.

Osebe, ki se želijo vključiti v program, morajo imeti stalno prebivališče v Trbovljah ali Hrastniku – Zagorjani se zaradi višje stopnje zaposlenosti v občini ne morejo vključiti. Prijavljeni morajo biti brezposelni in vpisani v evidenco brezposelnih na zavodu za zaposlovanje. V program se lahko vsakdo vključi le enkrat. Rok za oddajo vlog je 6. junij.

Bodoči podjetniki se bodo v program predvidoma vključili v juliju 2019, sporočajo na RRA Zasavje.

Savus

Foto: arhiv Savus